På Regionshospitalet Horsens er ganske almindelige fodboldkegler med til at redde liv.
Regionshospitalet Horsens bruger fodboldkegler til at sikre, at hjertestop-holdet finder hen til den patient, der har fået hjerte stop på hospitalet.

- Når en patient får hjertestop, meldes dette til et hjertestop-hold. Men det kan være svært at finde frem til, hvilken stue patienten er på. Derfor har vi brug for tydelig visning af, hvor vi finder patienten, siger overlæge Mads Koch Hansen fra Anæstesiologisk Afdeling.

Fodboldkeglen viser vej
- Vi anvender en fodboldkegle, som placeres foran døren, hvortil hjertestop-holdet skal gå. På den måde sikrer vi, at vi hurtigst muligt kan finde patienten og komme i gang med den rette behandling, fortæller overlæge Mads Koch Hansen.

- Vi behøver ikke at spørge – eller lede efter patienten i for eksempel sen-geafdelingen, og derved spilde kostbare minutter for patienten. En fodboldkegle kan synes at være en lille ting, men faktisk har den enorm stor betydning for vores mulighed for at finde hen til patienten. Vi er aldrig i tvivl, når vi ser fodboldkeglen, siger Mads Koch Hansen.


Flere oplysninger

  • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 7927 4401
  • Konstitueret cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, tlf. 79 27 4402
  • Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 7927 4403