Tusindvis af søvnpatienter kommer aldrig i behandling selv om de lider af svær søvntrang og søvnanfald, der let opstår under bilkørsel. Det viser en undersøgelse lavet af en søvnforsker på Regionshospitalet Viborg
Tusindvis af søvnpatienter aldrig får stillet en diagnose og kommer i behandling. Heller ikke selv om de lider af mange daglige tilfælde med svær søvntrang og søvnanfald, der let opstår under bilkørsel.

Det viser en undersøgelse lavet af en søvnforsker på Regionshospitalet Viborg, der nu også har held med at behandle patienterne.

Neurologisk overlæge og søvnforsker Kurt Virring Sørensen fra Regionshospitalet Viborg har lavet en indgående søvnundersøgelser af en stor gruppe patienter, der over ca. to år er blevet henvist til søvncentret i Viborg.

Af 845 henviste lider de 233 ikke af nogle af de kendte, klassificerede søvnsygdomme. Men de rammes af daglige søvnanfald, og mange af dem nævner, at det ofte også sker under kørsel. Med sin undersøgelse og sit kendskab til disse patienter har overlægen fundet en virkningsfuld behandling med Ritalin.

- Tidligere er de her patienter bare blevet sendt hjem med beskeden om, at de ikke fejler noget, og så har de måske fået en seddel med søvnråd. Ingen har haft fokus på denne gruppe, fordi de ikke passede ind i kategorien af de anerkendte søvnsygdomme. Det er skræmmende, forklarer Kurt Virring Sørensen, der har døbt sygdommen somnolepsi.

Han har netop offentliggjort sin undersøgelse ved den europæiske søvnkongres i Lissabon. Undersøgelsen viser, at flere af de 233 patienter er kørt galt flere gange og har været tæt på at miste livet. Af de 233 nævner alle dem med kørekort, at de en eller flere gange har været tæt på at falde i søvn under kørsel.

Uforklarlige ulykker kan skyldes søvnanfald
Faktisk er det symptomatisk for den gruppe af søvnforstyrrede, at bilkørsel (foruden bl.a. undervisning, computerarbejde, møder mv.) nævnes som et af de tidspunkter, hvor søvnanfaldene presser sig på.

- Det bekymrende er, at det så ofte også sker, når patienterne kører bil. Vi kender også formuleringen fra nyhederne: "Bilen kom af uforklarlige årsager over i modsatte kørebane". Mange af de ulykker skyldes formentlig pludselige søvnanfald. Med baggrund i min og udenlandske undersøgelser, vil jeg vil sige, at disse patienter er skyld i over 20 procent af alle alvorlige trafikuheld, siger overlæge Kurt Virring Sørensen fra neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg.


Med sin viden om søvn og suppleret med de mange søvnundersøgelser anslår Kurt Virring Sørensen, at mindst 3-5 procent af befolkningen lider af disse udiagnosticerede søvnanfald. Et tal som ifølge udenlandske undersøgelser kan være meget højere.

Kan ramme alle og kun få behandles
Viborg-lægens undersøgelse viser, at søvnanfaldene rammer både mænd og kvinder - i alle aldersgrupper og alle sociale lag. Alle lider af søvnanfald af vekslende varighed og hyppighed samt urolig nattesøvn siden barndom/ungdom, og samtidig er sygdommen svært arvelig.

- Vi kan alle udpege nogen, som altid falder i søvn ved familiesammenkomster, i undervisningen eller i møder. Men det koster menneskeliv, at så mange går ubehandlede rundt med sådan en søvnforstyrrelse.

Den kan virke uskyldig, men ikke alene er den socialt invaliderende, den er også livsfarlig for de mange, der kører bil og ikke er i behandling - også for deres medtrafikanter, siger Kurt Virring Sørensen og pointerer, at disse patienter er farligere i trafikken end f.eks. epileptikere.

Kurt Virring Sørensen har behandlet søvnanfalds-patienter med Ritalin, så de har kunnet gennemføre deres studier eller passe arbejdet. Behandlingen gives forebyggende eller akut efter behov. Akut behandling bruges af de, der oplever få anfald eller f.eks. ved bilkørsel, hvor der er brug for akut virkning.

FAKTA

Søvnanfald og akut søvntrang (somnolepsi)

  • Tilstanden er tidligere kaldet hypersomni. Det er dog i dag en fællesbetegnelse for en gruppe af søvnsygdomme. Kurt Virring Sørensen kalder derfor søvnanfaldene for somnoleptiske anfald og sygdommen for somnolepsi. 
  • De 233 i Kurt Virring Sørensens undersøgelse oplever, at deres søvnanfald varer mellem 30 sekunder og 30 minutter - oftest 1-5 minutter. Alle beskriver, at de føler sig friske og veloplagte mellem søvnanfaldene. 
  • Helt op til 4-6 procent af befolkningen har svære tilfælde af somnolepsi, mens 15-20 procent har moderate tilfælde af sygdommen, viser omfattende udenlandske undersøgelser. 
  • Søvnsygdommen somnolepsi er svært arvelig og kan ramme alle uanset køn, alder eller social status. 
  • Foruden risikoen for trafikulykker er der andre alvorlige gener ved somnolepsi. F.eks. får mange under uddannelse (folkeskolen til universitet) dårlige resultater eller dropper studierne. På arbejdsmarkedet fører sygdommen til dårlige præstationer, ulykker og i mange tilfælde arbejdsløshed.BILLEDER

Foto: Regionshospitalet Viborg