På tirsdag den 28. september bliver spaden stukket i jorden; det første spadestik til det nye Psykiatriens Hus i Silkeborg bliver taget.
På tirsdag den 28. september bliver spaden stukket i jorden; det første spadestik til det nye Psykiatriens Hus i Silkeborg bliver taget.

Når huset står færdigt i foråret 2012 vil kommunale og regionale tilbud til folk med psykiske problemer bo dør om dør. Det skal være med til at sikre helhed og kvalitet i behandlingstilbuddet til den enkelte borger

Det fælles regionale og kommunale tilbud, Psykiatriens Hus, er kommet rigtig godt fra start.

Tilbuddet blev etableret i midlertidige lokaler i juli 2009, og en opfølgning på projektet viser, at antallet af indlæggelser er faldet med cirka 32 procent, mens antallet af genindlæggelser er faldet med cirka 51 procent siden første halvår 2009.

- Psykiatriens Hus er et unikt tilbud og viser vejen for, hvordan region og kommune i samarbejde kan skabe nye visionære løsninger til stor gavn for den enkelte borger.

- Og det glæder mig, at visionen om at udvikle og løfte kvaliteten i tilbuddene til de psykisk syge, herunder reducere behovet for indlæggelse, allerede er godt på vej til at blive indfriet, siger Bent Hansen, regionrådsformand, Region Midtjylland.

Det er Elin Sonne – socialudvalgsformand i Silkeborg Kommune – helt enig i.

- Og psykiatriens Hus får allerede nu stor opmærksomhed fra blandt andet Social- og Sundhedsministeriet netop på grund af de mange eksempler, der allerede er på et godt samarbejde mellem kommunen, regionen og forskellige faggrupper om visionære løsninger.

Tanken bag Psykiatriens Hus er, at kommunale og regionale medarbejdere samarbejder om at skræddersy et behandlingstilbud, der passer netop den enkelte borger.

Psykiatriens Hus kommer til at indeholde den døgndækkende hjemmebehandling samt seks kommunale og seks regionale akutpladser til midlertidige ophold. Derudover vil der være forskellige psykiatriske behandlingsteams, dagtilbud, bostøtteordning m.m.

Fakta
  • Spadestik til Psykiatriens Hus foretages af regionrådsformand Bent Hansen Region Midtjylland og Elin Sonne, formand for Socialudvalget, Silkeborg Kommune.
  • Det sker tirsdag 28. september 2010 kl.10 på Falkevej 9, 8600 Silkeborg.
  • Pressen er velkommen
Flere oplysninger
Bent Hansen, regionrådsformand Region Midtjylland, tlf 4031 3707
Elin Sonne, formand for Socialudvalget, Silkeborg Kommune, tlf. 2048 0108


Illustration

Billedtekst
Psykiatriens Hus står færdig til indflytning i foråret 2012. Huset vil samle en lang række af både regionale og kommunale tilbud til folk med psykiatriske lidelser.