42 sygeplejersker fra Region Midtjylland og Region Nordjylland har fået eksamensbevis på at have en tværgående specialviden på akutområdet.
Der er tale om et første vigtigt skridt med uddannelsen af særlige akutsygeplejersker. 42 sygeplejersker fra Region Midtjylland og Region Nordjylland har fået eksamensbevis på at have en tværgående specialviden på akutområdet.

Uddannelsen er en følge af regeringens Akutplan fra 2007 og vil formodentlig blive til en ny landsdækkende specialuddannelse.

Med regeringens overordnede akutplan fra 2007 stod det klart, der etableres 18 nye akuthospitaler her i landet. Planen er i Region Midtjylland og Region Nordjylland fulgt op af et særligt uddannelsesforløb for de sygeplejersker og læger, som skal bemande de kommende akuthospitaler.

Efter et års videreuddannelse er de første sygeplejersker nu på vej. Om yderligere et år følger et hold specialuddannede akutlæger og yderligere et hold sygeplejersker. De to faggruppers nye uddannelser er tæt forbundet og skal afspejle den større tværfaglighed, hvor alle typer akutpatienter hurtigt skal komme videre til de rigtige specialister.

Centralt i uddannelsen er, at personalet gennem symptomerne hurtigt spotter patientens problemer.

- Det er fantastisk, at vi igen er langt fremme i skoene i Region Midtjylland. Det er os, der har taget teten, opfundet uddannelsen og sat den i gang. Vi har besluttet at bygge nye sygehuse med fælles akutmodtagelser til mange milliarder kroner. Men sygehuse handler ikke kun om mursten – indholdet skal også være i orden, siger en stolt Anne V. Kristensen (V), 2. næstformand i regionsrådet for Region Midtjylland.

Hun overværede tirsdag eftermiddag fremlæggelsen af sygeplejerskernes speciale på Århus Universitetshospital Skejby.

Initiativet med en særlig uddannelse af akutsygeplejersker har allerede vakt interesse hos både sundhedsministeren og hos de andre regioner. Det forventes, at uddannelsen vil blive grundlag for en ny landsdækkende uddannelse. 

- Værdien af de nye uddannelser har vi allerede kunnet mærke ude på modtagerafdelingerne. De involverede sygeplejersker har med deres nye impulser fra kurset klart løftet tværfagligheden. Jeg er sikker på, at denne udvikling af kvalitet og faglighed vil fortsætte – og glæder mig til at et nyt hold sygeplejersker nu går i gang.

-Om et år har vi så desuden et hold med særlige akutlæger, som har været på en paralleluddannelse, siger ledende overlæge Ole Mølgaard fra Fælles Akutmodtagelse på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.


Flere oplysninger
  • Anne V. Kristensen (V), 2. næstformand i regionsrådet for Region Midtjylland, anne.kristensen@rr.rm.dk, tlf. 2942 3304
  • Projektleder Jeannie Rumph, jeannie.rumph@stab.rm.dk, tlf 2912 4086
  • Sygeplejefaglig kursusleder, uddannelseskonsulent Niels K. Villumsen, niels.villumsen@stab.rm.dk, tlf. 3066 9752
  • Ole Mølgaard, ledende overlæge ved Fælles Akutmodtagelse på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, ole.molgaard@aarhus.rm.dk, tlf. 2149 5518
  • Oversygeplejerske – og nyuddannet akutsygeplejerske - Pia Stie-Svendsen ved Fælles Akutmodtagelse på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, pia.stie-svendsen@dnu.rm.dk, tlf. 2126 1246