Først foreslog Sundhedsstyrelsen, at de midtjyske hospitaler skulle miste en række specialfunktioner indenfor ortopædkirurgi. Men nu har styrelsen lyttet til mange af regionens indvendinger.
Først foreslog Sundhedsstyrelsen, at de midtjyske hospitaler skulle miste en række specialfunktioner indenfor ortopædkirurgi. Men nu har styrelsen lyttet til mange af regionens indvendinger.

Tirsdag formiddag den 26. oktober, bliver regionens forretningsudvalg orienteret om Sundhedsstyrelsens endelige specialeplan på det ortopædkirurgiske område. Regionsrådets formand, Bent Hansen (S), har læst planen og erklærer sig tilfreds med, hvordan den er landet.

- Vores argumenter har rykket ved Sundhedsstyrelsens første plan. Det er godt for vores patienter, fordi de ikke får længere til specialiseret behandling end højst nødvendigt. Og så er det godt for den videre udvikling på vores hospitaler, siger han.

Mindre centralisering
For Region Midtjylland er det vigtigt, at den endelige plan er mindre centraliseret end udgangspunktet. Samtidig sikrer planen, at alle hospitalerne får en specialfunktion. Også Regionshospitalet i Randers og Silkeborg, som i det første udkast stod til helt at miste specialiserede ortopædkirurgiske behandlinger.

- Det er vigtigt med specialiserede funktioner, for at kunne bevare stærke faglige miljøer på alle vores hospitaler, forklarer afdelingschef i sundhedsplanlægning, Christian Boel.

Håndkirurgi sikret
Slaget har også stået om den højtspecialiserede håndkirurgi på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Hospitalet stod til at miste den højtspecialiserede behandling indenfor tre funktioner. Men Sundhedsstyrelsen har lyttet til regionens argumenter om, at behandlingen var yderst velkørende med tilstrækkeligt patientunderlag og nok dygtige læger til at fastholde den høje kvalitet.

- For patienterne betyder det, at de ikke risikerer at skulle helt til Odense eller København for at få den specialiserede operation, siger Christian Boel.

Afslag til skulder og albuekirurgi
I forhold til skulder-albuekirurgien er Region Midtjylland dog ikke blevet fuldt imødekommet. Region Midtjylland havde ønsket, at specialfunktioner på det område kunne foregå på seks matrikler. Men her fastholder Sundhedsstyrelsen fortsat en yderligere centralisering. Dog har styrelsen godkendt, at funktionerne også kan varetages på Regionshospitalet Silkeborg, udover de tre matrikler, som i forvejen var godkendt.

Christian Boel fortæller, at der nu skal udarbejdes en plan for, hvordan området kan samles på fire i stedet for de nuværende seks matrikler. Eventuelt vil regionen søge om længere tid til at gennemføre ændringen, hvis der viser sig at være behov for det.


Fakta
• Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning fastlægger placeringen af specialiserede og højt specialiserede behandlinger.
• Planlægningen er nu ved at være til ende for denne gang. Tilbage er placering af rygkirurgi både inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi.
• Region Midtjyllands administration skal nu i samarbejde med hospitalerne og specialerådene udarbejde nøjere planer for, hvordan specialeplanen skal gennemføres.
• Indenfor ortopædkirurgien forventer Sundhedsstyrelsen, at ændringerne er gennemført senest den 1. juni 2011.

Planlægningen af specialerne opererer med tre niveauer:
• Hovedfunktionsniveau, som er de opgaver stort set alle hospitaler løser. Hovedfunktionsniveau er ikke kendetegnet ved en særlig specialisering.
• Regionsniveau, som er opgaver der kun bliver løst på nogle regionshospitaler. Opgaver på regionsniveau er kendetegnet ved en vis specialisering og kaldes også specialfunktioner.
• Højt specialiseret nivau er opgaver, der kun bliver løst på 1 – 3 hospitaler i landet. Opgaverne er kendetegnet ved en meget høj specialisering.


o Læs mere om specialeplanlægningen på regionens hjemmeside

o Læs dagsordenspunkt til forretningsudvalgsmødet + bilag 


Flere oplysninger
• Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 40313707 / bent.hansen@rr.rm.dk

• Christian Boel, afdelingschef for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland, 8728 4430 / 2374 9162, christian.boel@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer