Regionshospitalet Viborg har i dag fået vished for, at regeringens ekspertpanel, Erik Juhl-udvalget, indstiller, at regeringen giver det endelige tilsagn om 1,15 mia. kroner til en udbygning og renovering af akuthospitalet.
Regionshospitalet Viborg har i dag fået vished for, at regeringens ekspertpanel, Erik Juhl-udvalget, indstiller, at regeringen giver det endelige tilsagn om 1,15 mia. kroner til en udbygning og renovering af akuthospitalet.

Indstillingen kommer, efter Erik Juhl-udvalget behandlede byggeansøgningen den 25. oktober.

I januar 2009 gav regeringen Region Midtjylland et forhåndstilsagn om 1,15 mia. kroner til en udbygning og renovering af Regionshospitalet Viborg. Siden er lavet et omfattende planlægningsarbejde, der tager udgangspunkt i det fremtidige patientgrundlag - og lever op til alle kravene til et fremtidens akuthospital. Det arbejde er nu godkendt af Erik Juhl-udvalget, så regeringen kan give det endelige tilsagn og gradvist frigive pengene til byggeriet.

- Det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget over - både på patienternes, medarbejdernes og områdets vegne. I 2018 vil Regionshospitalet Viborg opleves som et helt nyt hospital med ny hovedindgang et helt andet sted end i dag. Vi glæder os til de kommende års store forandring, som alle kan kommer til at få gavn af, siger hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Udvidelsen af Regionshospitalet Viborg, som regeringen har prioriteret, omfatter nybygning af 29.100 m2, ombygning af eksisterende bygninger og opførelsen af et nyt p-hus. Projektet er baseret på antallet af patienter og medarbejdere i 2018 og tager forbehold for de ændringer, der er til specialer og det fremtidige optageområde.

Regionshospitalet Viborg er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland og skal tage imod alle de akutte patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner. Derfor fylder et nyt, stort akuthus med fælles akutmodtagelse naturligvis meget i projektet.

- Den nye tilbygning med bl.a. nyt akuthus vil sikre optimale faciliteter til akutbehandling. Vi har allerede indført, at forskellige specialister samarbejder, når den akutte patient skal udredes. Men akuthuset vil give os langt bedre fysiske rammer, så vi kan gøre det endnu bedre og mere effektivt til fordel for patienten, forklarer cheflæge Christian Møller-Nielsen.

Foruden akuthus og p-hus er der bl.a. planlagt en udbygning af operationsfaciliteter, billeddiagnostik, et auditorium og ny hovedindgang. Samtidig skal paraplegifunktionen (for genoptræning af rygmarvsskadede) ved Søndersø udvides, da Viborg er udpeget som det vestdanske behandlingssted for den type patienter.

Tidsplanen for nybyggeriet og ombygningen i Viborg strækker sig frem til 2018. Første spadestik til både parkeringshus og akuthus bliver taget i 2011.

Illustrationer: Arkitema Architects


Yderligere oplysninger:
  • Leder, projektafdelingen, Fritz Skytte: 7844 1501
  • AC-fuldmægtig, projektafdelingen, Jeppe Juul Hansen: 7844 1503 / 5149 1174
  • Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard: 7844 1002 / 2172 6969
  • Cheflæge Christian Møller-Nielsen: 7844 1003 / 2098 5601