Regionshospitalet Silkeborg har en af regionens bedste fødeafdelinger – i hvert fald hvis man spørger de kvinder, der har været i kontakt med afdelingen i forbindelse med deres graviditet og fødsel.


Regionshospitalet Silkeborg har en af regionens bedste fødeafdelinger – i hvert fald hvis man spørger de kvinder, der har været i kontakt med afdelingen i forbindelse med deres graviditet og fødsel.

I en rapport om patienttilfredshed på fødeafdelinger i Region Midtjylland, der offentliggøres i dag af Center for Kvalitetsudvikling, er fødeafdelingen i Silkeborg blandt de højest placerede.
 
En af de ting, der får særdeles meget ros, er ordningen med ”Kendt jordemoder”, som fødeafdelingen i Silkeborg udbyder som de eneste. Her følges den gravide gennem hele forløbet og under fødslen af de samme to jordemødre, hvilket er med til at skabe tryghed.
 
Generelt er der tilfredshed med hele forløbet fra graviditet og jordemoderkonsultationer til fødsel og barselsophold hos de kvinder, som har medvirket i undersøgelsen, og fødeafdelingen i Silkeborg placerer sig ved stort set samtlige spørgsmål over den gennemsnitlige tilfredshed blandt gravide og fødende i Region Midtjylland.

Flere særlige tilbud
Silkeborgs fødeafdeling har gennem flere år markeret sig med sine mange innovative tiltag til gravide og fødende.

Udover den populære ordning med kendt jordemoder, tilbyder afdelingen også
efterfødselssamtaler, ekstra tilsyn af bristninger, særlige tilbud til overvægtige gravide samt en barselsklinik, hvor forældre kan henvende sig med ammeproblemer eller andre bekymringer, indtil de får første besøg fra sundhedsplejersken.

Nyt tilbud på vej
Og som noget nyt fra 1. januar vil fødselsangste kvinder få tilbudt en ekstra samtale, så problemet med angsten kan løses, og kvinderne kan få den bedst mulige fødselsoplevelse.
 
Senest har fødeafdelingen i Silkeborg desuden udmærket sig med fire ud af fem stjerner i den samlede vurdering af kvaliteten på fødestederne i Danmark, som løbende opdateres på www.sundhedskvalitet.dk.

Hele rapporten kan ses på:
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/organisation/center+for+kvalitetsudvikling
For yderligere information kontakt:
Chefjordemoder Ann Fogsgaard, tlf. 87 22 25 33
Ledende overlæge Lars Frost, tlf. 87 22 25 5