Omlægning af psykiatriske skadestuer

Efter nytår skal alle, der ønsker at komme i kontakt med en psykiatrisk skadestue, ringe til sin læge eller vagtlægen for at blive henvist. Samtidig åbner en ny psykiatrisk rådgivningstelefon.

De psykiatriske skadestuer i Region Midtjylland omlægges til visiterede modtagelser. Det drejer sig om psykiatrisk skadestue på Århus Universitetshospital, Risskov og psykiatrisk skadestue i Regionspsykiatrien Horsens. Omlægningen sker 1. januar 2011, og samtidig ændrer skadestuerne navn til visiteret modtagelse.

Omlægningen til visiteret modtagelse vil for den enkelte borger ikke betyde en forringelse af mulighed for hjælp. Den visiterede modtagelse yder samme tilbud om akut-hjælp til borgerne, som den psykiatriske skadestue og er åben hele døgnet.

For at sikre en ensartet henvisning i hele regionen er det de praktiserende læger og vagtlægerne, der henviser. Det betyder, at efter nytår skal man ringe til sin læge eller vagtlægen for at blive henvist til visiteret modtagelse, inden man kan møde op.

- Vi er opmærksomme på, at sådan en ændring vil tage tid. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at ingen patienter vil blive afvist, hvis de møder op uden at være visiteret, siger cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

Omlægningen er en del af realiseringen af Psykiatriplanen fra 2008.

Ny døgnåben psykiatrisk rådgivningstelefon
Samtidig med omlægningen af de psykiatriske skadestuer, åbner regionen en ny psykiatrisk rådgivningstelefon. Rådgivningstelefonen er for borgere i hele regionen.

- Formålet med den regionsdækkende rådgivningstelefon er at give alle borgere i hele regionen en ensartet adgang til råd og vejledning, hvis de pludselig står i en akut psykiatrisk krisesituation. Og vi har ved oprettelsen lagt vægt på, at rådgivningen skal være lettilgængelig og af høj faglig kvalitet, forklarer cheflæge Per Jørgensen.

Rådgiverne er erfarne psykiatriske medarbejdere, der tilbyder råd om psykiske problemer og vejledning i forhold til, hvor borgerne kan henvende sig for at få hjælp. Rådgiverne kan således ikke yde behandling.

Rådgivningstelefonen er døgnåben og besvares fra Århus Universitetshospital, Risskov.

Psykiatrisk rådgivningstelefon: 78 470 470

Særligt nummer til udvalgte samarbejdspartnere
Praktiserende læger, vagtlæger, politi og ambulancetjenesten, der har et særligt behov for akut rådgivning, vil få et særligt nummer, der sikrer dem en meget hurtig hjælp. Dette særlige nummer har lægelig backup døgnet rundt.

FAKTA
Omlægning af de psykiatriske skadestuer og etablering af Psykiatrisk Rådgivningstelefon træder i kraft 1. januar 2011.

Psykiatriske Rådgivningstelefon: 78 470 470

Flere oplysninger

Cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
Tlf: 8728 4242 – mobil: 2066 3384