Regionshospitalet Viborg, Skives årsregnskab for 2010 viser tydeligt, at den omfattende interne spareplan er effektiv. Det betyder, at hospitalet kan nå sit mål om budgetbalance i 2011 og frem.
Regionshospitalet Viborg, Skives årsregnskab for 2010 viser tydeligt, at den omfattende interne spareplan er effektiv. Det betyder, at hospitalet kan nå sit mål om budgetbalance i 2011 og frem.

I løbet af foråret 2010 iværksatte Regionshospitalet Viborg, Skive en lang række sparetiltag for at bremse en for høj aktivitet og deraf følgende budgetoverskridelse på 67,6 mio. kroner i 2009. Underskuddet voksede ind i de første måneder af 2010, men ved årets udgang viste regnskabet et minus på 34,6 mio. kroner. Heraf er 22,6 mio. kroner gæld fra 2009.

I underskuddet på 34,6 mio. er medregnet en grønthøster-besparelse fra Region Midtjylland på 8,7 mio. kroner, som først skal effektueres i 2011. Og dertil kommer de 22,6 mio. kroner, som er afdrag på gælden fra 2009.

- Hvis vi ser bort fra afdrag på gæld, så betyder det reelt set, at vi på den almindelige hospitalsdrift har et underskud på omkring 3 mio. kroner. Og det er altså ud af en samlet budgetramme på over 1,5 mia. kroner. Det er selvfølgelig aldrig tilfredsstillende, når budgettet ikke er i balance. Men vi har formået at skære drastisk ned, samtidig med, at vi faktisk har leveret mere end den produktion, som vi skal, siger cheflæge Christian Møller-Nielsen fra Regionshospitalet Viborg, Skive.

Sammen med den øvrige hospitalsledelse roser han i samme åndedrag medarbejderne og lederne på hospitalet. Det har været og er hårdt for medarbejderne, men deres indsats betyder, at sparestrategien virker.

- Det er som at vende en supertanker, og sådan noget tager tid. Men nu er skibet på ret kurs. Når vi fx har været nødt til at afskedige medarbejdere, så er det jo ikke noget der har effekt fra den ene dag til den anden. Men når vi ser på de sidste måneder af 2010, er det meget tydeligt, at sparetiltagene for alvor er slået igennem. Det tyder rigtig godt for 2011, siger chefsygeplejerske Tove Kristensen.

I 2011 skal hospitalet indhente yderligere 60 mio. kroner. Det sker for at få den gamle gæld og den regionale grønthøsterbesparelse betalt og opnå budgetbalance frem mod 2012.

Derfor er der i 2011 igen afskediget medarbejdere, der er lukket kirurgiske døgnsenge mv. Herudover videreføres sparetiltagene fra 2010 med reduktion af afdelingsbudgetterne, ansættelsesstop, afvikling af 6. ferieuge, stop for særlige seniorordninger, stop for vikarforbrug og FEA-betaling (frivilligt ekstra arbejde).

Yderligere oplysninger:
  • Hospitalsdirektør, Jens Anton Dalgaard: 7844 1002 (ferie til 31/1)
  • Cheflæge, Christian Møller-Nielsen: 7844 1003 / 2098 5601
  • Chefsygeplejerske Tove Kristensen: 7844 1004