Region Midtjyllands omstillingsplan har resulteret i mere end 100 høringssvar.


Region Midtjyllands omstillingsplan har resulteret i mere end 100 høringssvar.

Omstillingsplanen, som skal spare 500 mio. kroner på Region Midtjyllands budget, har nu været i høring.

Høringen har resulteret i mere end 100 høringssvar fra hospitaler, specialeråd, kommuner, faglige organisationer og administrationen.

Høringssvarene fra høringsberettigede parter er blevet offentliggjort på www.omstilling.rm.dk.

Der udarbejdes en liste over øvrige høringssvar - eksempelvis fra privatpersoner og andre med interesse for besparelserne. Listen over øvrige høringssvar vil være tilgængelig på www.omstilling.rm.dk inden budgetseminaret den 25. januar 2011.

Politikerne i Region Midtjylland tager hul på budgetforligsbehandlingerne den 31. januar 2011.