Åben kirurgi gennem ’mini-snit’ udfordrer kikkert-kirurgien.


Åben kirurgi gennem ’mini-snit’ udfordrer kikkert-kirurgien

Fjernelse af urinblæren pga. kræft er traditionelt foregået gennem et ca. 20 cm langt snit i den nederste del af maven. Gennem dette snit fjernes urinblæren samt de omkringliggende lymfeknuder. Derefter laver kirurgen en ny blære vha. et stykke tarm, som syes på urinrøret.

Der er stor risiko for komplikationer efter operationen og ofte følger en langvarig hospitalsindlæggelse i restitutionsfasen. Den lange indlæggelsestid er bl.a. et resultat af komplikationer, smerter fra operationssåret og af at mave-tarm kanalen er gået i stå. Sidstnævnte skyldes, at der er fjernet et stykke tarm til at lave tarm-blæren af, men kan også skyldes smertestillende medicin, og at patienten ikke kommer ud af sengen pga. komplikationer og sårsmerter.

For at reducere generne for patienterne, antallet af komplikationer og indlæggelsestiden er der udviklet mere skånsomme operationsteknikker - enten som kikkertkirurgi eller robotkirurgi. De foreløbige resultater med disse operationsteknikker er lovende, men indtil videre er de forbundet med en betragtelig øgning af omkostningerne og en markant længere operationstid, hvor patienten er i fuld bedøvelse. Desuden kan kikkertkirurgi være vanskeliggjort af forandringer i bækkenet på patienten efter tidligere operationer.

På Urinvejskirurgisk Afdeling K, Århus Universitetshospital, Skejby har man i stedet for kikkertkirurgi udviklet en operationsteknik, hvor man reducerer sårlængden ned til 6,5 til 7 cm ved åben kirurgisk fjernelse af blæren – et snit som stort set er identisk med det snit, der anvendes ved kikkertkirurgi for at fjerne blæren ved afslutningen af operationen.

Ved at minimere sårlængden ved det åbne indgreb har man kunnet bibeholde de lavere omkostninger ved åben kirurgi og samtidig undgå at øge operationstiden. Samtidig viser resultaterne fra det første år med denne teknik, at patienterne kom sig hurtigere og havde færre smerter, tarmproblemer samt komplikationer.

Indlæggelsestiden blev reduceret med tre dage per patient i forhold operationer med traditionel teknik og langt snit. Som en tillægsgevinst var det kosmetiske resultat på maveskindet langt pænere og på sigt formodes det også, at langt færre patienter udvikler brok i arret.
Efter den første indlæringsperiode kunne over 90 % af alle patienter opereres gennem et ’mini-snit’.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Jensen JB, Pedersen KV, Olsen KO, Bisgaard UF, and Jensen KM. Mini-laparotomy approach to radical cystectomy. BJU Int. 2011. DOI:10.1111/j.1464-410X.2010.09958.x