Fredag 28. januar slår Skejby dørene op for helt nye faciliteter for gravide.

Fredag 28. januar slår Skejby dørene op for helt nye faciliteter for gravide.

De gravide, der er tilknyttet Århus Universitetshospital, Skejby, skal fremover møde til jordemoderkonsultation i helt nye lokaler på Brendstrupgårdsvej 21 i Skejby ved siden af hospitalet.
 
Byens jordemodercentre er flyttet sammen i nye og moderne lokaler, der kommer til at danne rammen om Århus Jordemoderpraksis, Skejby. Gravide i Gellerup og i Bispehaven vil dog stadig få tilbudt jordemoderkonsultationer på Gellerup Bibliotek.

Bedre faciliteter
Med de nye lokaler får de gravide bedre faciliteter end hidtil. Venterummene er veludstyrede og konsultationen råder over forskellige elektroniske hjælpemidler, der kan bruges i vejled-ningen af de gravide. Samtidigt vil de gravide opleve bedre service, fordi jordemoderpraksis kan drage nytte af, at have alle de konsulterende jordemødre samlet. Det vil betyde færre aflysninger og mulighed for mere fleksibilitet.

Mere sparring 
- Samlingen betyder at jordemødrene får mulighed for at have et større fagligt fokus og fællesskab. Der bliver bedre mulighed for faglig udveksling og sparring, og det kommer de gravide til gode, siger Joke Habben, der er afdelingsjordemoder for jordemoderpraksis.

- De gravide vil opleve det som mere professionelt og fleksibelt, siger hun, og fremhæver at fx samarbejdet omkring graviditetsskanninger bliver styrket, fordi Skejby ligger lige ved siden af. Jordemoderpraksis forbereder også flere tilbud til de gravide som gruppekonsultationer for flerfoldsgravide og mødregrupper med start før fødslen.

Gravide misbrugere
Sammen med den nye fælles jordemoderpraksis er der også officiel indvielse af Region Midt-jyllands Familieambulatorium, der er et tilbud til gravide misbrugere, både under graviditeten og efter fødslen. Ambulatoriet samler de fagpersoner, der kan hjælpe og støtte de gravide misbrugere og deres børn. Indtil nu har hjælpen været spredt på mange instanser og adres-ser. Med ambulatoriet skal den gravide kun henvende sig ét sted for at få hjælp. Familie-ambulatoriet håber at kunne fange de gravide så tidligt som muligt for at kunne yde en tidlig indsats over for familien.

- Det er godt for de sårbare gravide at praksis og familieambulatoriet ligger sammen. Vi kan udnytte ekspertisen fra familieambulatoriet og lettere sikre, at de får det bedste tilbud, siger Joke Habben.

Jordemoderpraksis på Skejby har årligt over 20.000 besøg. Allerede på mandag kommer de første 100 gravide forbi de nye lokaler.

Den officielle indvielse af jordemoderpraksis og familieambulatoriet foregår 28. januar kl. 9:00 i de nye lokaler på Brendstrupgårdsvej 21/Olof Palmes Alle 49, 3. sal, 8200 Aarhus N.

Medlem af regionsrådet Aleksander Aagaard og cheflæge Kristjar Skajaa står for indvielsen.

Pressen er velkommen til at komme til indvielsen


Yderligere information:
Om jordemoderpraksis: Chefjordemoder Joan Dürr: 89 49 66 00
Om familieambulatoriet: Socialrådgiver Pernille Kristoffersen: 89 49 63 04