Medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler skal have nye uniformer.

Region Midtjylland tager nu for alvor fat på et projekt, der skal klæde cirka 14.000 medarbejdere på regionens hospitaler på til fremtiden.

Sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter, serviceassistenter, fysioterapeuter, ja, kort sagt alt hospitalspersonale med patientkontakt, skal have nye uniformer.

- Efter 25-30 år med det nuværende uniformsdesign, er det på tide at skabe en ny, funktionel, præsentabel og komfortabel uniform til medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler. Den nye uniform skal fremme medarbejdernes sundhedsfaglige identitet, komfort og arbejdsglæde og skærpe regionens profil, siger Thomas Pazyj, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland.

Medarbejdernes uniform

De nye uniformer skal være klar til brug på regionens hospitaler i 2014, men inden da venter et stort og spændende udviklingsarbejde.

I begyndelsen af det nye år bliver der gennemført en stor brugerundersøgelse blandt de medarbejdere, som skal have nye uniformer. Derudover følger et bredt sammensat medarbejderforum med repræsentation fra alle hospitaler og faggrupper projektet løbende.

Brugerundersøgelsen og medarbejderforummet skal bidrage til projektet med input, som kan danne grundlag for udvikling af en række prototyper til en ny uniformskollektion. Når prototyperne er fremstillet skal de nye uniformer testes i praksis. Testfasen skal efter planen finde sted i efteråret 2013.

- På nuværende tidspunkt ved vi derfor intet om, hvordan de nye uniformer kommer til at se ud. Alt – lige fra den mest hensigtsmæssige placering af lommer til udvikling af snit og uniformsdele, som kan tilpasses, være komfortable og klædelige for alle uanset statur, vil blive endevendt, lover Thomas Pazyj. 

Ikke dyrere

Det er en betingelse for projektet, at de nye uniformer og håndteringen af dem samlet set ikke bliver dyrere end i dag.

Optimering af vask, håndtering og logistik fylder derfor ganske meget i projektet, og det er en af årsagerne til, at de midtjyske medarbejdere ikke blot kan ”arve” en færdig uniformslinje fra et andet hospital.

- Uniformsprojektet har flere formål. Dels skal der designes en ny og tidssvarende uniform og dels skal håndteringen af uniformerne, logistik og vaskeri, ses efter i sømmene. Vi forventer, at der kan spares penge ved storindkøb og en generel optimering af vask og logistik. På den måde kan vi give medarbejderne nye, tidssvarende og bedre uniformer, uden at det koster regionen penge. Samtidig vil vi gerne give vores medarbejdere mulighed for at præge den nye uniform. Når man skal arbejde i det samme tøj hver eneste dag, så betyder det faktisk meget, at man har haft indflydelse på, hvordan lommerne sidder og hvor høj taljen er, forklarer Thomas Pazyj.

Der findes cirka 1.600 unikke uniformsdele i Region Midtjylland i dag. Mange af delene er ikke tilgængelige i hele regionen, men anvendes lokalt på enkelte sygehuse.

Flere oplysninger

Thomas Pazyj, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland, tlf. 7842 0101/2330 0158.

Anne Mette Dalsgaard, vicekontorchef i Servicecentret på Aarhus Universitetshospital og medlem af styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland, tlf. 2485 2730.