Forslag til, hvor der kan skæres 500 mio. kroner af Region Midtjyllands budget, offentliggøres på mandag den 10. januar 2011.


Forslag til, hvor der kan skæres 500 mio. kroner af Region Midtjyllands budget, offentliggøres på mandag den 10. januar 2011.

Koncernledelsen i Region Midtjylland har den seneste tid arbejdet på et forslag, der sammenlagt skal skære 500 mio. kr. af Region Midtjyllands budgetter for 2011 og 2012 og frem.

Mandag den 10. januar klokken 09.00 bliver spareforslaget offentliggjort her på regionens hjemmeside.

Samtidig bliver forslaget sendt i høring hos de relevante MED-udvalg, dvs. regionens samarbejdsudvalg mellem ledelse og medarbejdere, ligesom regionsrådspolitikerne får adgang til det.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om forslag, som kan blive ændret efter høringen i Region Midtjyllands MED-system og – ikke mindst – under den politiske behandling i regionsrådet.

Høringen i MED-systemet, som giver medarbejderne mulighed for at kommentere forslaget eller stille andre forslag, slutter den 17. januar.

Den 25. januar holder regionsrådet budgetseminar, hvor sparekataloget og høringssvarene bliver gennemgået.

Politikerne mødes igen den 31. januar til egentlige forligsdrøftelser, som munder ud i en beslutning om, hvordan besparelserne skal udmøntes.

Resultatet af forligsdrøftelserne bliver behandlet endeligt i regionsrådet den 23. februar.