Jens Anton Dalgaard kunne i dag fejre det, som kun sker for de færreste hospitalsdirektører: 25 år i direktørstillingen på samme hospital. Men jubilæet blev samtidig - lidt på forkant - hans farvel til posten.

I en fyldt festsal i Søndersøparken fejrede Regionshospitalet Viborg, Skives hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard tirsdag sit 25-års jubilæum. Men 1. februar var ikke bare jubilæumsdag. Det var også dagen derpå for regionspolitikernes forlig vedr. spareplanen til 455 mio. kroner, og det fik betydning, da direktøren afsluttede receptionen med sin tale til gæsterne.

- Politikerne beslutter at fusionere Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter med Regionshospitalet Viborg, Skive. Det er en fusion, jeg ser frem til og har ventet på. Det er den største gave, jeg kunne få til mit jubilæum. Men der skal kun være en hospitalsledelse, og den skal repræsentere begge nuværende hospitaler. For mig har der aldrig været tvivl om, hvordan det skal være, så om to måneder stopper jeg som hospitalsdirektør, sagde en rørt Jens Anton Dalgaard.

Regionsformand Bent Hansen var den første af en lang række talere ved jubilæet.

Som mange andre talere veg han ikke tilbage for at rose også hospitalsdirektørens tekniske indsigt og snilde. Den var kommet til udtryk, allerede da Jens Anton Dalgaard tiltrådte som direktør, og højhuset i Viborg var under færdiggørelse.

Netop direktørens byggetekniske interesse og evner har medvirket til det karriereskifte, som han både har ønsket – og også af koncerndirektionen fundet kvalificeret til. Et job som projektdirektør på det forestående om- og nybygningsprojekt for 1,164 mia. kroner på Regionshospitalet Viborg.

- Jeg har selv ønsket at få lov til at få det job, og jeg er glad for, at man har støttet mig og fundet mig egnet. Det er en fantastisk udfordring i det daglige at få lov til at stå i spidsen for det byggeprojekt, der skal bringe hospitalet i Viborg langt ind i fremtiden, siger Jens Anton Dalgaard.

Som projektdirektør skal Jens Anton Dalgaard referere til den nye hospitalsledelse, der formelt tiltræder den 1. april. Den kommende hospitalsledelse bliver udpeget i starten af næste uge.

Fakta om Jens Anton Dalgaard 

  • 61 år. Uddannet cand.jur. 
  • 1. februar 1986. Direktør på det daværende Viborg Sygehus 
  • 1983-86. Sekretariatschef i sundhedsforvaltningen, Århus Amt 
  • 1978-83. Fuldmægtig, Århus Amt 
  • 1. april 2011. Projektdirektør, Regionshospitalet Viborg

Yderligere oplysninger

  • Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard, tlf. 7844 1002 / 2172 6969 

Foto
- Jens Anton Dalgaard
-  Jens Anton Dalgaard får overrakt diplom af regionsrådsformand Bent Hansen
- Jens Anton Dalgaard får besøg af hospitalsklovnene Fru Ib & Petunia under jubilæet

Alle foto Regionshospitalet Viborg