373 Midtjyder har sagt ja tak til invitationen om at deltage i Borgertopmøde den 5. marts. Det glæder regionsrådsformand Bent Hansen (S), som har indbudt til topmødet.

 


373 Midtjyder har sagt ja tak til invitationen om at deltage i Borgertopmøde den 5. marts. Det glæder regionsrådsformand Bent Hansen (S), som har indbudt til topmødet.

- Jeg er imponeret over, at så mange midtjyder vil bruge en lørdag på at diskutere prioriteringer i fremtidens sundhedsvæsen. Det tyder på, at emnet ligger borgerne meget på sinde, siger Bent Hansen (S).

De mange positive tilbagemeldinger på invitationen til borgertopmødet betyder desværre, at der ikke bliver plads til alle interesserede. Men 275 ud af de 373 interesserede får en positiv tilbagemelding på deres tilmelding.

Region Midtjylland er imidlertid nødt til at gå bredt ud med invitationen fra begyndelsen for at sikre nok deltagere på dagen. De endelige 275 deltagere bliver nu udvalgt ud fra alder, køn og bopælskommune for at sikre, at deltagerkredsen udgør så bredt et udsnit af regionens borgere som muligt.

Er man ikke blandt de udvalgte deltagere, har man dog stadig mulighed for at give sin mening til kende på hjemmesiden www.borgertopmoede.dk.

Ved borgertopmødet, der foregår i Silkeborghallerne i Silkeborg lørdag den 5. marts 2011, er det borgerne, der har ordet, mens regionsrådspolitikerne fungerer som neutrale ordstyrere under debatterne.
 
Borgerne får på den måde mulighed for at lufte deres meninger, krydse klinger og give deres idéer til sundhedsvæsnets udvikling videre til politikerne i Region Midtjylland.

- Vi lytter med stor interesse til borgernes input. Hele tanken bag mødet er netop at få de holdninger, ønsker og visioner frem, som borgerne har, så vi kender dem, når vi skal diskutere og prioritere på sundhedsområdet fremover, siger Bent Hansen (S).

Og det betyder noget, hvad der kommer frem på borgertopmødet. På det seneste borgertopmøde i 2008 indgik borgernes budskaber for eksempel i valg og formulering af pejlemærker til Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Politikerne i Region Midtjylland vil på et regionsrådsmøde efter borgertopmødet drøfte de idéer og meninger, borgerne har fremsat på borgertopmødet og finde ud af, hvordan de kan anvendes i det videre politiske arbejde.


Flere oplysninger