Kursus gav markant forbedring af både den tekniske kvalitet og beskrivelserne af skanningerne


Kursus gav markant forbedring af både den tekniske kvalitet og beskrivelserne af skanningerne

Et efteruddannelsesprojekt viser, at man gennem tværfaglig efteruddannelse af radiologer kan forbedre kvaliteten af MR-skanning af bækkenet hos patienter, som lige har fået konstateret endetarmskræft.

I 2007 startede Region Nordjylland og Region Midtjylland et obligatorisk, multidisciplinært efteruddannelsesprogram for kirurger, onkologer, patologer, radiologer, specialsygeplejersker og radiografer, der beskæftiger sig med diagnostik og behandling af tyk- og endetarmskræft. Programmet var en af anbefalingerne i Tarmkræft-rapporten fra 2004 og omfattede i alt fire kursus-moduler.

På kursusmodul 1 fik radiologerne undervisning vedr. patienter med nydiagnosticeret endetarmskræft fra internationale specialister i endetarms-kirurgi, -patologi, -onkologi og -radiologi, herunder en koncentreret workshop om teknik og anatomi ved MR-skanning af bækkenet, tumor-stadieinddeling, samt hvordan man udfra MR-billederne afgør, om svulsten vil kunne fjernes helt ved kirurgi alene. Radiologerne lærte også, hvordan man mest hensigtsmæssigt rapporterer undersøgelsesresultater til det multidisciplinære team omkring patienten.

Kursusmodulet blev fulgt op besøg fra internationale specialister i MR-skanning ved endetarmskræft på de 6 afdelinger, der foretog MR-skanning af patienter med endetarmskræft i de to regioner. Under besøgene blev optimering af apparatur-indstillinger diskuteret og gennemført. I forbindelse med kurset indførte afdelingerne standardiserede evalueringsskemaer m.h.t. svulsternes lokale vækst og spredning.

En gennemgang af alle skanninger, beskrivelser og vurderinger hos patienter med nydiagnosticeret endetarmskræft i en periode på henholdsvis 3 måneder umiddelbart før kursus og 3 måneder umiddelbart efter kursus, viste markant forbedring af såvel den tekniske kvalitet af scanningerne som beskrivelserne. I alt 180 skanninger indgik i bedømmelsen.

Før kurset fandtes kun tilfredsstillende teknisk kvalitet m.h.t. tumor-stadieinddeling i 18 % af scanningerne imod 74 % efter kursus. Desuden steg detaljeringsgraden i radiologernes beskrivelser af skanningsresultaterne signifikant efter kurset. .
Forskerne var dog ikke i stand til at påvise en signifikant forbedring m.h.t. antallet af patienter, der på baggrund af billedmaterialet blev henvist til korrekt behandling efter de danske retningslinjer på området.

Resultaterne er publiceret som originalartikel i tidsskriftet ‘Diseases of the Colon and Rectum’: Postgraduate Multidisciplinary Development Program: Impact on the Interpretation of Pelvic MRI in Patients With Rectal Cancer: A Clinical Audit in West Denmark. Pedersen BG, Blomqvist L, Brown G, Fenger-Grøn M, Moran B, Laurberg S. Dis Colon Rectum. 2011 Mar;54(3):328-334.

Herudover er der i regionsregi udgivet Evalueringsrapport - Efteruddannelse for multidisciplinære teams inden for tyk- og endetarmskræft, der også omfatter resultaterne for audit indenfor kirurgi og patologi.

Tilsvarende efteruddannelsesprogrammer er sidenhen iværksat og gennemført i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt i Region Syddanmark.

Yderligere information
Overlæge ph.d. Bodil Ginnerup Pedersen, tlf. 89 49 91 12