Klinisk mikrobiologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg blev i går hædret af Sundhedsstyrelsen som landets bedste uddannelsesafdeling


Klinisk mikrobiologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg blev i går hædret af Sundhedsstyrelsen som landets bedste uddannelsesafdeling.

Alle hospitalsafdelinger, der uddanner yngre læger, får mindst hvert fjerde år besøg af Sundhedsstyrelsens inspektorer, som gennemgår kvaliteten i den uddannelse, afdelingen tilbyder sine yngre læger. Inspektorerne går systematisk frem efter en standardmodel, interviewer relevante faggrupper og udarbejder til slut en rapport med forslag til indsatsområder.

Klinisk mikrobiologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg havde et sådant inspektorbesøg den 10. november 2010. Det viser sig nu, at afdelingen scorede flest point af alle afdelinger, der blev bedømt i 2010. Derfor overrakte Sundhedsstyrelsens direktør, Else Smith, i går inspektorordningens uddannelsespris 2011 til afdelingen. Det skete på årsmødet for inspektorer i København.

16 målepunkter
Inspektorerne, der var på besøg på klinisk mikrobiologisk afdeling i Viborg, kom fra Herlev Hospital og Sønderborg Sygehus. De har scoret afdelingens uddannelsesforhold på 16 målepunkter. Der er fire resultat-muligheder: 1 for utilstrækkelig indsats, 2 ved behov for forbedringer, 3 for tilstrækkelig indsats og 4 for særdeles god indsats. Klinisk mikrobiologisk afdeling scorede 12 4-taller og fire 3-taller.

"Afdelingen fremstår som en fremragende uddannelsesafdeling for uddannelsessøgende i specialet med et højt fagligt niveau og engagement. Der er et fortrinligt samarbejde mellem alle faggrupper i afdelingen, en god arbejdsstemning og trivsel, og afdelingens medarbejdere fremstår som et samlet team. ... De foreslåede indsatsområder bedømmes som minimale i forhold til det samlede uddannelsesforløb, som var upåklageligt", skriver de to inspektorer i deres rapport, som kan ses i fuld udstrækning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nærvær - i bred betydning
Maria Louise Jöhnk er reservelæge i et etårigt introduktionsforløb i klinisk mikrobiologisk afdeling. Da hun skulle søge job, tjekkede hun inspektorrapporter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for at være sikker på at finde en afdeling med godt uddannelsesmiljø, højt læringsudbytte og god supervision. Valget faldt på Viborg.

- Klinisk mikrobiologisk afdeling i Viborg er en lille afdeling, der spænder bredt over mange analysetyper. Nærværet i afdelingen betyder meget for mig - at jeg lærer selv at arbejde med prøverne, men har mulighed for at få god vejledning, hvis jeg skulle komme i tvivl, siger Maria Louise Jöhnk.

- Med til nærværet hører, at jeg også lærer at rådgive lægekolleger om behandlingsmuligheder. Det er meget motiverende, for så er det pludselig ikke længere "blot" en prøve, der skal analyseres, men en rigtig patient, hvis sygdomsforløb jeg må forholde mig til. Ofte må jeg lige tilbage til bøgerne for at tjekke teorien, så min rådgivning bliver så god som mulig, og det kan jeg jo selv drage fordel af på læringsfronten, tilføjer hun.

Efter blot en måneds ansættelse har hun allerede fået stor interesse for det mikrobiologiske speciale.

Uddannelsesansvarlig overlæge Jørgen Prag supplerer, at klinisk mikrobiologisk afdeling er meget forskningsaktiv, og at de uddannelsessøgende læger straks bliver en del af forskningsarbejdet. Men ellers mener han, at rådgivningsaspektet er vigtigt for de yngre læger, han uddanner - i en tid, hvor diagnostik og behandling bliver mere og mere kompleks. 

Fakta om klinisk mikrobiologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg:

Klinisk mikrobiologisk afdeling er en laboratorieafdeling, der undersøger patientprøver for bakterier, virus, svampe, parasitter og for antistoffer herimod. Afdelingen rådgiver også hospitals- og praksislæger om diagnostik af infektionssygdomme og om behandling med antibiotika med afsæt i prøveresultater.

Afdelingen udførte i 2010 130.650 analysesvar efter dyrkning af patientmateriale og ydede rådgivning til læger om behandling af infektioner i cirka 5.600 tilfælde.

Se inspektorernes rapport 

Yderligere oplysninger:
Uddannelsesansvarlig overlæge Jørgen Prag, klinisk mikrobiologisk afdeling, tlf. direkte 7844 3663.

Ledende overlæge Olaf Scheel, klinisk mikrobiologisk afdeling, tlf. direkte 7844 3660.