Vejen til at få en skanning for at se, hvad man fejler, bliver kortere. Fra 1. juni 2011 kan den praktiserende læge eller kiropraktoren henvise patienter direkte til fem avancerede billeddiagnostiske undersøgelser.
Vejen til at få en skanning for at se, hvad man fejler bliver kortere. Fra 1. juni 2011 kan den praktiserende læge eller kiropraktoren henvise patienter direkte til fem avancerede billeddiagnostiske undersøgelser.

Et enigt forretningsudvalg i Region Midtjylland har besluttet at bede regionsrådet godkende forslaget.

- Vi har længe ønsket en forbedring, så patienterne hurtigere kan få de svar, som en CT- eller MR-skanning kan give, og dermed hurtigere få afkræftet en mistanke om sygdom – eller hurtigere komme i gang med den rette behandling. Nu er det på plads, og jeg tror, det bliver en stor lettelse for mange patienter, siger regionsrådsmedlem og formand for regionens rådgivende udvalg om primær sundhed, Aleksander Aagaard (V).

Hidtil har den praktiserende læge eller kiropraktoren først skullet henvise patienten til en forundersøgelse på hospitalet, inden de kunne komme videre til selve den billeddiagnostiske undersøgelse.
Med den nye ordning sparer ”rutine-patienterne” et hospitalsbesøg, mens patienter, der er lidt mere komplicerede, fortsat skal forundersøges.

Hurtigere diagnose
De praktiserende lægers erfaring er, at hospitalerne gennemfører de fleste af de skanninger, den praktiserende læge henviser til. Dermed ser praktiserende læge og praksiskoordinator, Jens Rubak, ingen grund til, at også hospitalslægerne skal se patienterne, før de får taget de nødvendige billeder.

- Med den nye ordning kommer vi helt klart til at udnytte ressourcerne bedre, siger han.

Jens Rubak fortæller, at mange nu spares for nogle ambulatoriebesøg, og andre får en mere direkte vej til egentlig behandling.


Fakta
• Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem De Praktiserende Læger, Kiropraktorerne og Region Midtjylland

• De billeddiagnostiske undersøgelser, som nu kan henvises til er:
o MR-skanning af knæ
o MR-skanning af skulder
o MR-skanning af albue
o CT-skanning af urinvejene (kun lægerne)
o MR-skanning af ryg

• Regionsrådet behandler forslaget på sit møde den 25. maj 2011

• Efter et år skal ordningen evalueres.


Flere oplysninger
Regionsrådsmedlem og formand for det Rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed og kommunesamarbejde, Aleksander Aagaard (V) 8652 2899 / 2945 2441 / sander@rr.rm.dk

Regions-praksiskoordinator Jens Rubak 5154 1456 / jmr@dadlnet.dk

Cheflæge ved Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel og formand for arbejdsgruppen om henvisning til billeddiagnostik, Christian Møller-Nielsen 7844 1003 / christian.moeller-nielsen@viborg.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer