Nye bakteriefiltre på brusere skal beskytte patienter med lavt immunforsvar.


Nye bakteriefiltre på brusere skal beskytte patienter med lavt immunforsvar

Aarhus Universitetshospital, Skejby har ved den seneste kontrolmåling for legionella i det varme vand konstateret et betydeligt forhøjet niveau af legionella. For at beskytte patienter med lavt immunforsvar bliver der mandag 2. maj og tirsdag 3. maj sat bakteriefiltre på brusere i afdelinger med særligt udsatte patienter.

- Vi har ikke konstateret patienter, der er smittet med legionella, men vi tager nu forholdsregler for at beskytte nyrepatienter, børn med kræft og transplantations-patienter, som er særligt udsatte for smitte, siger hygiejneoverlæge Brian Kristensen.

- Desuden udtager vi nye legionellaprøver, og vi undersøger, hvad der kan være årsagen til de forhøjede målinger. Samtidig overvåger vi, om der er patienter, som får symptomer på lungebetændelse, der kan være forårsaget af legionella.

Årlig kontrol
Aarhus Universitetshospital tager årligt kontrolprøver af vandet fra udvalgte vandhaner og brusere. Forekomsten af legionella-bakterier kan svinge en del fra prøve til prøve, men når et prøveresultat ligger over de anbefalede grænseværdier fra Statens Serum Institut, bliver der iværksat en handlingsplan for at beskytte patienterne og bekæmpe forureningen.

Legionella findes overalt i miljøet, og den kan ikke udryddes, men bakterien skal af hensyn til svækkede patienter holdes i ave i hospitalernes vandsystemer. Derfor blev vandsystemet på Skejby for nogle år siden forbedret.

Vandværksvandet ledes gennem bakteriefiltre, og varmtvandsbeholderne er udskiftet med varmevekslere, så bakterier ikke har mulighed for at formere sig i varmt, stillestående vand. Brusehoveder og vandhaner skrues af og afkalkes en gang om ugen, og på Intensivafdelingen er der monteret bakterietætte filtre på haner og brusere.

Der er en meget lille forekomst af legionella-tilfælde, som kan tilskrives smitte på et hospital i Østjylland. Siden 2007 har der ikke været tilfælde af legionella, hvor der har været mistanke om, at patienten er blevet smittet på Skejby.

Yderligere information:
Hygiejneoverlæge Brian Kristensen, tlf. 89 49 56 07 eller 60 86 74 57