Det var ledende surveyor Linda Greffels ord, da hun i går torsdag den 12. maj fortalte, at kvalitetsteamet vil indstille Hospitalsenheden Horsens til en akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel - og uden bemærkninger!


Det var ledende surveyor Linda Greffels ord, da hun i går torsdag den 12. maj fortalte, at kvalitetsteamet vil indstille Hospitalsenheden Horsens til en akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel - og uden bemærkninger!Det kommer masser af kvalitetsstempler til hospitalerne i Region Midtjylland lige nu. Senest er også Regionshospitalet Horsens blevet indstillet til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Og som ved Hospitalsenheden Vest blev det i Horsens med tilføjelsen: uden bemærkninger.

Akkrediteringerne efter DDKM foregår ved, at eksterne undersøger gennemfører interviews med patienter, ledelse og medarbejdere. Der bliver talt om kvalitet, patientsikkerhed, patientforløb og kontinuitet.
Undersøgerne kigger også på bygninger, forsyninger, alarm og beredskab og hører om samarbejde med primær sektor, medicinering, laboratorier og røntgen, ligesom de tjekker hygiejne- og personaleforhold.

Se fredagens tak fra ledelsen til medarbejderne.

I Region Midtjylland er Hospitalsenheden Vest, Århus Universitetshospital (både Århus og Skejby), regionshospitalerne i Viborg og Skive samt behandlingspsykiatrien ind til videre indstillet til akkreditering. 

Forude venter Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter (uge 21), Regionshospitalet Randers og Grenaa (uge 23). De vestdanske Friklinikker med Brædstrup og Give kommer ”til eksamen” i september-december.