Borgernes efterspørgsel efter Region Midtjyllands sundhedsydelser har været stor i 2010. Væksten er dog dæmpet lidt i forhold til tidligere år, og det er godt for økonomien. Det viser regionens årsrapport for 2010.
Borgernes efterspørgsel efter Region Midtjyllands sundhedsydelser har været stor i 2010. Væksten er dog dæmpet lidt i forhold til tidligere år, og det er godt for økonomien. Det viser regionens årsrapport for 2010.

Borgerne i Region Midtjylland har i 2010 oplevet en stigning i behandlingsaktiviteten på 4 pct. set i forhold til 2009. Det er langt mere end de 1,4 pct., som er aftalt med regeringen. Dog er væksten mindre end tidligere år.

Samtidig har regionen stort set fået ro på økonomien. På sundhedsområdet, der udgør langt størstedelen af regionens budget, er der kun brugt 0,8 procent mere – svarende til 142 mio. kroner – end aftalt med regeringen.

- Ud af en økonomiaftale på 18,5 milliarder kroner til sundhed er det ret godt ramt, hvis jeg selv skal sige det. Ikke mindst set i lyset af, at vi får færre penge pr. borger end de øvrige regioner, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) og tilføjer:

Nødvendig opbremsning
- De besparelser, vi har været igennem, har været hårde, og omstillingsplanen, som vi er i fuld gang med at gennemføre, kan også mærkes. Derfor er det ekstra rart, når årsrapporten viser, at anstrengelserne har båret frugt.

Bent Hansen forventer, at omstillingsplanen vil vise et endnu bedre resultat for regionen til næste år.

Samtidig glæder han sig over, at kvaliteten fortsat er i top. Århus Universitetshospital blev i 2010 kåret som Danmarks bedste hospital, akkrediteringen, som hospitalerne nu er midt i tegner rigtig godt, og i den nylig offentliggjorte landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i 2010 var patienterne i Region Midtjylland de mest tilfredse.


Fakta
• Årsregnskabet for 2010 blev godkendt af regionsrådet den 25. maj 2011

• Årsrapport 2010 indeholder en samlet præsentation af regionens økonomi, aktivitet, politiske aktiviteter, planlægningsaktiviteter og organisatoriske ændringer med udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag.
Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske situation og præstationer i 2010.
Herudover indeholder årsrapporten oplysninger og artikler, som på en kort og overskuelig måde giver indblik i regionens mange aktiviteter.

• Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner på sundhedsområdet er udgiftsbaseret, hvilket er det, regionen bliver ”målt” på. Økonomistyringen på sundhedsområdet er derfor også udgiftsbaseret. På sundhedsområdet har Region Midtjylland af samme grund fokus på det udgiftsbaserede regnskabsresultat.

• Men ifølge regnskabsreglerne skal årsregnskabet aflægges efter omkostningsbaserede principper. Det giver et underskud på 370 mio. kr. i modsætning til det udgiftsbaserede resultat jf. økonomiaftalen, som giver et underskud på 142 mio. kr.

• På sundhedsområdet er der brugt 142 mio. kr. mere end den udgiftsramme, der er aftalt for 2010 mellem Danske Regioner og regeringen. Det svarer til et merforbrug på 0,8 pct.

• Aktiviteten på sundhedsområdet er steget 4 pct. fra 2009 – 2010. I økonomiaftalen med regeringen var der aftalt en aktivitetsstigning på 1,4 pct.


Aktiviteter og opbremsning
Regionens gode driftsresultat for 2010 er først og fremmest kommet i hus ved:

• At der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 blev indarbejdet besparelser på 100 mio. kr., og at der ved budgetforliget for 2011 blev fremrykket besparelser til 2010 på 103 mio. kr.

• At de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien og administrationen samlet har haft et mindreforbrug i forhold til de tildelte budgetter, hvilket er resultatet af en målrettet indsats for at sikre budgetoverholdelse. Dette er blandt andet er sket ved en markant reduktion i udgifter til vikarer på 74 mio. kr. samt ved reduktioner i personalet.

• At udgifterne til ny dyr medicin viser et markant fald i realvæksten fra 17 % i 2009 til 2 % i 2010.

• At antallet af ydelser i 2010 i praksissektoren stort set er uændret i forhold til 2009, hvor der i tidligere år har været en realvækst på 1,8 %.

Læs sammendrag af Årsrapporten fra 2010
Den endelig rapport bliver tilgængelig på www.rm.dk senest 1. juni 2011


Flere oplysninger
• Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

• Vicedirektør i Koncernøkonomi, Per Grønbech: 8728 5400 / 5136 7051 / Per.Groenbech@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer