Fertilitetsklinikken i Brædstrup med i stort nationalt og internationalt projekt om kvalitetssikring og udbygning af patientsikkerhed ved øget digitalisering.

Fertilitetsklinikken i Brædstrup, Hospitalsenheden Horsens, er blevet en del af et projekt, der skal digitalisere data omkring hele patientforløbet hos par der er ufrivilligt barnløse. Patientsikkerheden skal herved øges og arbejdsgangene effektiviseres og således føre til en forbedring af succesraten.

Projektet er blevet til i samarbejde med Unisense FertiliTech og andre klinikker både inden for og uden for Danmark. Projektet viser, hvordan samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og private virksomheder kan frembringe løsninger til gavn for patienterne.

Forskningsprojektets totale budget er på 15 mio. kr., og Fornyelsesfonden
har valgt at støtte det med 7,3 mio. kr. Klinikchef Finn Hald fra Fertilitetsklinikken i Brædstrup er meget begejstret for, at klinikken skal deltage i projektet
 
- Det er vores helt klare overbevisning, at deltagelse i dette projekt vil øge muligheden for at give vores par det barn, som de så inderligt ønsker sig og som de ikke selv kan frembringe på naturlig vis, siger han.


Fakta
Fertilitetsklinikken i Brædstrup leverer en væsentlig del af forskningen på fertilitetsområdet i Danmark, og på Hospitalsenheden Horsens er fertilitetsklinikken også i spidsen, når det gælder de forskellige specialers forskningsaktiviteter.

Hospitalsledelsen håber, at Fertilitetsklinikken kan flytte i nye rammer i Horsens i 2012.

Flere oplysninger
Klinikchef Finn Hald: 7842 6572 / finn.hald@horsens.rm.dk

Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen: 7842 5004 / joerkris@rm.dk