Ny forskning vækker opsigt i fagkredse. I årevis har jordemødre og fødselslæger ment, der var større risiko for kejsersnit, hvis fødslen blev sat i gang. Men nu viser en undersøgelse fra Herning, at det ikke er tilfældet, når fødslen sættes i gang tæt på terminen.
Ny forskning vækker opsigt i fagkredse, hvor jordemødre og obstetrikere i årevis har forbundet igangsættelse af fødsler med en forøget risiko for komplikationer og akut kejsersnit. Men nu viser ny forskning, at dette ikke er tilfældet, når fødslen sættes i gang i ugen op til terminen eller lige efter.

Efter gennemgang af en database med samtlige fødsler på danske hospitaler fra 2004 til 2009 dokumenterer overlæge, Ole Bredahl Rasmussen, fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, at igangsættelsen af en fødsel i uge 39-42 kan være et godt tilbud til den gravide.

- Forekomsten af akut kejsersnit er den samme, uanset om man venter eller sættes i gang fra uge 39 til 42. Derfor kan det i nogle tilfælde være en gevinst for den gravide, at fødslen sættes i gang, siger han.

Eksempelvis i de tilfælde hvor den gravide er plaget af smerter som følge af bækkenløsning. Eller hvor gravide på baggrund af tidligere graviditeter kan nære en frygt for, at barnet går tabt i livmoderen inden fødslen.

- Man kan ikke bare sige, at alle gravide så bør sættes i gang med at føde i uge 39. Fordele og ulemper for den enkelte skal drøftes med jordemoderen eller fødselslægen, for en igangsættelse kan nemlig være belastende for både den gravide og for faren, da der kan gå flere dage fra igangsættelsen til fødslen går i gang, forklarer Ole Bredahl.

Resultaterne af den omfattende undersøgelse bliver offentliggjort til august i ”Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica”, som er et tidsskrift for obstetrikere og gynækologer i Skandinavien.
Undersøgelsen og dens resultatet er netop lanceret i en række udenlandske forskningsportaler på internettet.


Flere informationer
Overlæge, Gynækologisk- obstestrisk afdeling Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Ole Bredahl Rasmussen, MD:  7843 4935