12-07-2011En håndsrækning er på vej til små og mellemstore virksomheder, der vil satse på eksport og internationalisering. Region Midtjylland søger operatør til programmet GLOBALmidt, der skal igangsætte aktiviteter for 174 mio. kroner.

Der bliver 174 mio. kroner at gøre godt med, når Region Midtjylland finder en operatør til et nyt tilbud om eksport og internationalisering.
GLOBALmidt hedder programmet, og det henvender sig til små og mellemstore virksomheder, herunder også de nystartede virksomheder, der ser muligheder på det globale marked.
Det treårige program blev godkendt af Vækstforum Midtjylland i juni, og nu søger regionen en operatør til det.

En håndfuld indsatser

Programmet er inddelt i fem indsats felter og består af dels nye tiltag og dels en række allerede igangsatte initiativer:

  • Eksportmobilisering
  • Donorfinansierede aktiviteter
  • International innovation og forskning
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Udenlandsk arbejdskraft og studerende

Blandt nye tilbud kan nævnes kursusforløb for virksomhederne inden for eksport og internationalisering. Der bliver mere fokus på de danske innovationscentre i Silicon Valley, Shanghai og München og på forskellige såkaldte ”emerging markets” i eksempelvis Asien og Afrika, hvor udgangspunktet er en lav indkomst pr. indbygger og høje vækstrater.
Blandt de kendte ydelser er den regionale forankring af Eksportrådet under Udenrigsministeriet i Region Midtjylland. Den har medført, at flere virksomheder er blevet opmærksomme på Eksportrådets ydelser og benytter sig heraf. Der er også sket en større samordning mellem Eksportrådets tilbud og lokale og regionale rådgivningstilbud til virksomhederne. Det er forventningen, at denne samordning kan styrkes yderligere.

Pengene

Det samlede program har et volumen på ca. 174 mio. kroner. Heraf vedrører de 33 mio. kroner nye aktiviteter, mens 141 mio. kroner er penge, som i forvejen er afsat til eksisterende tilbud.
Vækstforum har indstillet, at der i alt afsættes 13,7 mio. kroner af Den Europæiske Fond til Regional Udvikling samt 8,6 mio. kroner af de regionale midler. Hertil kommer en betydelig statslig og privat finansiering.

Ideer og knowhow

”Der er en voksende erkendelse af, at eksporten og i det hele taget udnyttelse af globaliseringens muligheder er helt afgørende for, at vi kan opretholde et vækst og velstandssamfund, siger afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland.
”Med det nye program, der samle de indsatser, som direkte sigter på eksport og internationalisering, håber vi på en øget effekt i form af flere eksportordrer til virksomhederne, et højere kompetenceniveau og flere idéer og knowhow fra andre lande til innovation og udvikling af virksomhederne”, siger han.

Om annonceringen af programmet se www.rm.dk/via71027.html, hvorfra programdokumentet også kan downloades.

Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Yderligere oplysninger:

Bent Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
Mobil: 2023 360