Hjertepatienter kan bruge begge typer af medicin uden øget risiko for blodpropper


Hjertepatienter kan bruge begge typer af medicin uden øget risiko for blodpropper


En ny dansk undersøgelse viser, at medicin til behandling af forhøjet blodtryk og hjertekrampe (calciumantagonister) ikke mindsker effekten af en meget hyppigt anvendt type af blodfortyndende medicin (clopidogrel), som gives til hjertepatienter efter ballonudvidelse.

Tidligere undersøgelser har antydet, at hvis disse to typer medicin anvendes samtidigt, vil det medføre en nedsat effekt af begge midler. Det ville betyde, at hjertepatienter ikke vil få den gavnlige effekt af den blodfortyndende medicin og derfor have større risiko for nye blodpropper.

Den aktuelle undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital omfattede 13.001 patienter med hjertekrampe eller blodprop i hjertet, og som alle fik foretaget en ballonudvidende operation med indsætning af et metalgitter (stent) i kranspulsårerne. Disse patienter skulle efterfølgende behandles med clopidogrel i et år. Samtidigt brugte mange af patienterne calciumantagonister mod bl.a. forhøjet blodtryk.

Undersøgelsen viste, at de patienter, der anvendte begge typer af medicin ikke havde en øget risiko for nye blodpropper eller andre komplikationer. Hjertepatienter kan således også fremover bruge begge typer af medicin efter ballonudvidelse uden risiko for nedsat effekt.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Use of clopidogrel and calcium channel blockers and risk of major adverse cardiovascular events. Schmidt M, Johansen MB, Robertson DJ, Maeng M, Kaltoft A, Jensen LO, Tilsted HH, Bøtker HE, Sørensen HT, Baron JA. Eur J Clin Invest. 2011. [Epub ahead of print]

Yderligere information:
  • Ph.d.-studerende Morten Schmidt, tlf. 41 28 99 55