Aarhus Universitetshospital har ansat tre anerkendte udenlandske gæsteprofessorer, der sammen med deres danske kolleger skal styrke forskning og behandling inden for forskellige aspekter af hjertesygdom.Fra venstre: Francesca Pugliese, William J. Brawn  og Andrew N. Redington

Aarhus Universitetshospital har ansat tre anerkendte udenlandske gæsteprofessorer, der sammen med deres danske kolleger skal styrke forskning og behandling inden for forskellige aspekter af hjertesygdom.

Samarbejdet markerer Aarhus Universitetshospitals internationale profil på hjerteområdet.

Fra september og tre år frem har Aarhus Universitetshospital tilknyttet tre førende internationale kapaciteter på hjerteområdet. De er ansat i gæsteprofessorater og indgår både i behandlingen af hjertepatienter og i forskningen på området.

De tre gæsteprofessorer er: 
 • Børnekardiolog professor Andrew N. Redington fra Hospital for Sick Kids, Toronto, Canada. Andrew N. Redington er verdenskendt for sin forskning i hjertets pumpefunktion hos børn med medfødt hjertesygdom. 
 • Speciallæge i radiologi Francesca Pugliese fra Queen Mary's University i London, der er specialist med stor forskningserfaring inden for hjerteskanninger. Francesca Pugliese har de seneste år været tilknyttet et netværk af hjerte-CT-centre i Danmark. 
 • Børnehjertekirurg William J. Brawn, der er chef på Childrens's Hospital i Birmingham. Willi-am J. Brawn er verdenskendt for sin dygtighed inden for børnehjertekirurgi, og har været med til at hjælpe hjertecentre i gang med komplicerede hjerteoperationer over hele verden.
Gæsteprofessorerne er tilknyttet Hjertemedicinsk Afdeling og Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Af-deling. Ansættelsen udbygger forskningssamarbejdet mellem forskere på Aarhus Universi-tetshospital og de tre gæsteprofessorer, og også med deres internationale netværk.

Gæsteprofessoraterne cementerer hospitalets position som attraktiv international samar-bejdspartner på hjerteområdet - til gavn for personale, og ikke mindst patienter.

Tilknytningen giver de danske hjertelæger mulighed for at udveklse erfaringer og viden samt konferere komplekse kliniske problemstillinger med de udenlandske eksperter. De tre gæste-professorer vil desuden undervise deres danske kolleger inden for hvert deres ekspertområ-de.

- Vi er glade for og også lidt stolte over, at vores i forvejen stærke internationale status gør det muligt for os at tiltrække internationale eksperter, som ligesom vi er interesserede i at udveksle viden. Ansættelserne styrker Aarhus Universitetshospital, og er med til at højne såvel det faglige niveau af patientbehandling og forskning som vores internationale profil på hjerteområdet yderligere, siger professor Hans Erik Bøtker fra Hjertemedicinsk Afdeling.

De tre gæsteprofessorer holder tiltrædelsesforelæsninger torsdag 22. september i Auditorium A på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Forelæsningerne er åbne.

Yderligere information
 • Professor Hans Erik Bøtker, Hjertemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, tlf. 8949 6116
 • Professor Vibeke Hjortdal; Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, tlf. 89 49 5404

Fakta om de tre gæsteprofessorer
 • Andrew N. Redington, MB, BS, MRCP (UK), MD, FRCP (UK), FRCP (C)
  ANR er uddannet som børnekardiolog på Royal Brompton Hospital i London og blev umiddel-bart efter ansat som professor ved Londons Universitet og overlæge på Great Ormond Street Hospital. De seneste 10 år har ANR været ansat som Head of Division of Cardiology på Hospi-tal for Sick Kids i Toronto, Canada. ANR har bidraget til etableringen af børnekardiologiske centre flere steder i verden, blandt andet Hong Kong og Saudi Arabien. ANR er verdenskendt for sin forskning i hjertets pumpefunktion hos børn med medfødte hjertefejl. Han har i kraft af sin store kliniske viden og sine forskningsmæssige resultater været en meget efterspurgt foredragsholder inden for børnekardiologi. ANR har publiceret over 300 videnskabelige artikler og har gennem de seneste 15 år haft et frugtbart samarbejde med forskere på Aarhus Universitetshospital.
 • Francesca Pugliese, MD, PhD
  FP er 35 år, speciallæge i radiologi med tilladelse til virke i såvel Italien, Holland og UK. Hun har opnået sin uddannelse ved ansættelse på førende universitetsafdelinger i de anførte lan-de, hvor hun også har udført forskning af højeste kvalitet. Aktuelt er FP ansat som senior lec-turer og overlæge med både kliniske forpligtelser og forskningsopgaver inden for hjerte CT, PET-CT og magnetisk resonans imaging på Queen Mary's University i London. FP inviteres løbende til internationale kongresser som foredragsholder og har afholdt oversigtsforedrag ved de største kardiologiske og radiologiske kongresser i Europa og USA. FP har modtaget tre hædersbevisninger af internationale radiologiske og kardiologiske selskaber og er permanent reviewer ved førende radiologiske og kardiologiske tidsskrifter. FP har gennem de seneste 2-3 år haft tilknytning til Danmark via et netværk til hjerte-ct-centre i Region Midtjylland.
 • William J. Brawn, MD, FRCS, FRACS
  WJW er uddannet som børnehjertekirurg i England og Australien og har gennem de seneste mange år været chef på Children´s hospital i Birmingham, UK. WJW er verdenskendt for sin dygtighed indenfor børnehjertekirurgi og han har været med til at hjælpe hjertecentre i gang med komplicerede hjerteoperationer over hele verden. WJW inviteres til de store kirurgiske og kardiologiske kongresser for at fortælle om state of the art indenfor børnehjertekirurgi og anses for at være en af de absolut mest toneangivende børnehjertekirurger i verden. WJW har samarbejdet med Aarhus Universitetshospital om komplicerede børnehjertekirurgiske procedurer gennem årene og planen er nu at udvide samarbejdet til også at omfatte forskningsprojekter og kurser i kirurgiske procedurer.