En times tidligere behandling giver en 10% lavere risiko for genindlæggelse med hjertesvigt

En times tidligere behandling giver en 10% lavere risiko for genindlæggelse med hjertesvigt

Ved behandling af patienter med blodprop i hjertet er det veldokumenteret, at jo hurtigere behandlingen iværksættes, des lavere er dødeligheden. Dette er blandt andet vist i 2010 i en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital, der blev offentliggjort i den amerikanske lægeforenings tidsskrift, JAMA (Terkelsen et al, JAMA, JAMA 2010 Aug 18;304(7):763-71).

Der har desuden været en formodning om, at tidligere behandling med akut ballonudvidelse også resulterede i bedre livskvalitet og mindre grad af hjertesvigt hos dem, der overlevede.

Ny dansk forskning baseret på data fra Vestdanmark gennem en 10-årig periode dokumenterer nu, at forsinkelsen fra man kontakter en ambulance, til ballonduvidelse foretages er forbundet med en øget risiko for senere at blive indlagt med hjertesvigt.

Jo hurtigere man behandles, jo lavere er risikoen således for, at man udvikler hjertesvigt. En times tidligere behandling med akut ballonudvidelse giver således 10% lavere risiko for genindlæggelse med hjertesvigt.

I Danmark har telemedicinsk diagnostik i ambulancerne kombineret med visitering af patienter direkte til hjertecentre med henblik på ballonudvidelse medført, at danske hjertepatienter nu behandles cirka én time tidligere.

Det aktuelle studie bekræfter således vigtigheden af en velfungerende præhospital organsiation baseret på telemedicin, akut-læger og lægehelikopter, der kan sikre, at patienter diagnosticeres præhospitalt og visiteres direkte til et hjertecenter.


Resultaterne er publiceret i:
Health Care System Delay and Heart Failure in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention: Follow-up of Population-Based Medical Registry Data. Terkelsen CJ, Jensen LO, Tilsted HH, Trautner S, Johnsen SP, Vach W, Bøtker HE, Thuesen L, Lassen JF. Ann Intern Med. 2011 Sep 20;155(6):361-7.


Yderligere information: Afdelingslæge, ph.d. Christian Juhl Terkelsen, tlf. 89 49 55 66 – bed om kode 61 21 - eller mobil 24 28 85 71