Tirsdag 1. november besøger sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag (SF) Region Midtjylland. 


Astrid Krag åbner en konference i Viborg om diagnostiske centre. På et diagnostisk center er alle de medicinske specialer samlet på en og samme afdeling. For patienterne betyder det, at specialisterne samles om patienterne og ikke omvendt. Regionshospitalet Silkeborg er case på konferencen, da hospitalet har et sådant center.

Senere på formiddagen går turen til Regionshospitalet Randers. Her skal ministeren bl.a. besøge akutafdelingen, hvor flere mindre akutafdelinger skal samles til en fælles akutmodtagelse for hele hospitalet. Ministeren skal også se den elektroniske patientjournal Midt-EPJ i brug både ved en stuegang og ved en operation.

Over middag besøger ministeren Regionshospitalet Silkeborg. Her får Astrid Krag lejlighed til at se et diagnostisk center i virkeligheden.

Besøget slutter i Skejby på Aarhus Universitetshospital. Her præsenterer hospitalsledelsen forskellige eksempler på højt specialiseret behandling. Og ministeren vil blive præsenteret for arbejdet med at bygge Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Se et mere detaljeret program nedenfor.

Pressen er velkommen til at deltage i programmet, når det gælder konferencen i Viborg samt rundvisningerne på afdelingerne i hhv. Randers og Silkeborg. Ønsker et medie at være med på rundvisningerne på et af de to hospitaler, skal man dog – gerne forud og senest ved sin ankomst - kontakte en medarbejder i kommunikationsafdelingen på det pågældende hospital. Dermed kan muligheder for fotografering og interviews aftales, så der tages hensyn til patienterne.

Flere oplysninger

 • Kontaktperson på Regionshospitalet Silkeborg: Kommunikationsansvarlig Kathrine Vase, tlf. 8722 2617 eller 2494 3388
 • Kontaktperson på Regionshospitalet Randers: Kommunikationsrådgiver Jens Flensted-Jensen, tlf. 7842 0121 eller 5118 5027

Program

Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krags besøg i Region Midtjylland tirsdag den 1. november 2011

Kl. 09:00
Konference om baggrund for og udfordringer med oprettelse af diagnostiske centre i Danmark - Diagnostisk Center, Silkeborg, som case
Sted: Region Midtjylland, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle de medicinske specialer er samlet i samme afdeling. Her samles specialisterne om patienterne, frem for at patienterne sendes rundt mellem forskellige afdelinger. Det betyder smidig og hurtig udredning af den eller de sygdomme, den enkelte patient lider af. Diagnostisk Center er spydspidsfunktion for udvikling af nye metoder til medicinske behandlingsforløb, herunder udredning af uforklarlige symptomer på alvorlig sygdom. Metoderne udbredes herefter til hele regionen.
Sted: Regionsrådssalen

Kl. 09:15
Velkommen til konference om oprettelse af diagnostiske centre i Danmark
v/ hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen

Kl. 09:20
Åbning af konference om oprettelse af diagnostiske centre i Danmark
v/ minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag

Kl. 09:35
Oplæg om betydningen af diagnostiske centre
v/ regionsrådsformand Bent Hansen

Kl. 09:50 – 10:00
Oplæg om udviklingen inden for kræftområdet i de seneste 10 år med fokus på okkult cancer-pakken
v/ forskningsleder, professor, dr.med. ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Flemming Bro

Kl. 10:45
Velkommen til Regionshospitalet Randers
v/ hospitalsledelsen; hospitalsdirektør Thomas Pazyj, cheflæge Lone Winther Jensen og chefsygeplejerske Marianne Jensen

 • Besøg på Akutafdelingen – fra mange akutmodtagelser til en fælles akutmodtagelse
  v/ oversygeplejerske Marie Møller og ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen
 • På stuegang med EPJ på Akutafdelingen
  v/ overlæge Klaus Roelsgaard
 • På operationsgangen med EPJ
  v/ afdelingssygeplejerske Jeanette Fonden
 • Kort præsentation af Regionshospitalet Randers
  v/ hospitalsledelsen
 • Fælles elektronisk journal – styrker og udfordringer
  v/ sundheds-it chef Thomas Stadil Pinstrup
Kl. 12:00
Frokost i hospitalets kantine
Økologi og mad tilberedt fra bunden
v/ cheføkonoma Mona Carøe Jensen

Kl. 13:15
Velkommen til Regionshospitalet Silkeborg
v/ repræsentanter fra hospitals- og centerledelsen

Kl. 13:15
Kort præsentation af Hospitalsenhed Midt, mødelokale ved Patienthotellet
v/ repræsentanter fra hospitalsledelsen

 • Herefter vises ministeren ud i klinikken:
  Kl. 13:25 Tværfaglig Dagligklinik
  v/ koordinator Irene Porse
 • Kl. 13:45 TCI-klinikken (forbigående blodprop i hjernen)
  v/ sygeplejerske Ellen Høstrup
 • Kl. 13:55 Kardiologisk SammeDagsUdredning (SDU) med CT-KAG (CT-scanning af kranspulsårerne)
  v/ overlæge Jørgen Buhl
 • Kl. 14:15 – 14:25 Tidlig Artritklinik (kronisk leddegigt)
  v/ forskningsansvarlig overlæge Torkell Ellingsen
Kl. 15:10
Velkommen til Aarhus Universitetshospital, Hovedindgang 6
v/ hospitalsledelsen; hospitalsdirektør Gert Sørensen og cheflæge Claus Thomsen

Kl. 15:15 – 17:00
Præsentation af Aarhus Universitetshospital og Det Nye Universitetshospital, mødelokale 1B
v/ bl.a. cheflæge Claus Thomsen, hospitalsdirektør Gert Sørensen og direktør i Region Midtjylland Ole Thomsen.