Den 21. november åbner Aarhus Universitetshospital et nyt stråleterapiafsnit for kræftpatienter, som rummer nye perspektiver for patientbehandlingen.


Den 21. november åbner Aarhus Universitetshospital et nyt stråleterapiafsnit for kræftpatienter, som rummer nye perspektiver for patientbehandlingen.

Kræftpatienterne i Region Midtjylland kan se frem til ny og bedre behandling i lækre, lyse lokaler, når Aarhus Universitetshospital på mandag åbner et nyt afsnit for stråleterapi i Skejby.

Sundhedsminister Astrid Krag er en af talerne ved indvielsen, som også har regionsrådsformand Bent Hansen og Århus-borgmester Jacob Bundsgaard i talerrækken.

Nye behandlingsmuligheder
Det nye stråleterapiafsnit i Skejby er en del af Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, som i forvejen har en satellit-funktion i Herning. Afsnittet i Skejby skal primært behandle patienter med kræft i bækkenregionen og prostata.

- Afsnittet rummer en MR-skanner og en PET/CT-skanner, som skal bruges til nøjagtigt at foreberede og overvåge strålebehandling af kræftpatienter. Desuden har afsnittet to af den nyeste type digitale acceleratorer, som skal bruges til selve strålebehandlingen, fortæller Carsten Møller Beck, centerchef på Aarhus Universitetshospital.

Som noget helt nyt vil stråleterapiafsnittet også kunne udføre høj-dosis brachyterapi på patienter med prostatakræft.
Brachyterapi er en intern strålebehandling, hvor en radioaktiv kilde føres direkte ind i patientens prostata – og herfra bestråler kræftcellerne meget præcist med en høj dosis stråler. På den måde er det muligt at give en kraftig behandling i det syge område, mens det raske område skånes.

Stråleplan er realiseret
Indvielsen af det nye stråleterapiafsnit markerer også, at man nu er tæt på afslutningen af udbygningen af stråleterapien, som blev fremlagt i form af en stråleplan i 2006. Der er nu i alt 12 acceleratorer til strålebehandling i Region Midtjylland.

Det nye stråleterapiafsnit i Skejby har desuden mulighed for at udbygge med yderligere to acceleratorer, hvis der skulle blive behov for at udvide kapaciteten i fremtiden.

Et skridt mod fremtiden
Anlægsrammen for det nye stråleterapiafsnit har været på mere end 250 mio. kr. Byggeriet er et af de første skridt henimod samlingen af hele Aarhus Universitetshospital i Det Nye Universitetshospital i Skejby.

- Planen er, at hele Onkologisk Afdeling om nogle år skal udflyttes til Skejby og placeres ved siden af det nye stråleterapiafsnit, siger Carsten Møller Beck.

I tilknytning til det nye stråleterapiafsnit er der desuden gjort plads til, at der kan opbygges en nationalt center for partikelterapi, som Aarhus Universitetshospital har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om i dette efterår.

Pressen er velkommen til at deltage i indvielsen, som foregår:

Mandag d. 21. november kl. 13-15

Læs mere i invitationen.

Yderligere oplysninger:
Carsten Møller Beck, centerchef for Inflammationscentret, Aarhus Universitetshospital, tlf. 78 45 01 50 eller mobil 20 68 60 71.