14-12-2011

En ny iværksætterfond med et samlet kapitaltilsagn på 100 mio. kroner er på vej i det midtjyske i 2012. Det er lykkedes Region Midtjylland at etablere en iværksætterfond på 50 mio., og beløbet er nu blevet matchet med et tilsvarende beløb fra private investorer.

Det er Færchfonden og Vald. Birn Holding A/S fra Holstebro, som sammen med investeringsselskabet Accelerace Invest K/S står bag det kontante tilsagn. Med sig har de inkubatorselskaberne Nupark Innovation A/S og Accelerace Management A/S, som med et nyt fælles selskab vil administrere det nye iværksættertiltag.
Som en del af pakken vil selskabet tilbyde et træningsprogram for de bedste iværksættere for at gøre dem klar til kapitaltilførsel.
Der er tale om en ny fond, som er stiftet af Region Midtjylland med EU-strukturfondsmidler. I løbet af de kommende måneder skal aftalerne omkring et nyt fælles investeringsselskab mellem Midtjysk Iværksætterfond og de private investorer på plads. Midtjysk Iværksætterfond er stiftet på initiativ fra Vækstforum i Region Midtjylland. Fonden skal investere bredt i innovative virksomheder med vækstpotentiale sammen med private investorer.

Regionsrådsformand Bent Hansen er meget tilfreds med, at det er lykkedes at finde en privat partner, der selv kommer med penge:
”Jeg er stolt over, at det endelig er lykkedes at etablere en midtjysk iværksætterfond, hvor vi får et tæt sampil med private investorer. Det vil betyde, at vi får et styrket marked for risikovillig kapital i Region Midtjylland. Tilmed har vi nu en solid og sammenhængende indsats for at styrke iværksætternes adgang til kapital med tilbud om rådgivning vedrørende kapitalfremskaffelse via kapitalcoaches, adgang til en stærkt regionalt Business Angels netværk og nu også en udvidet mulighed for tilførsel af risikovillig kapital”, siger Bent Hansen.

Hovedparten af kapitalen er sikret af de to Holstebro-baserede selskaber Færchfonden og Vald. Birn Holding A/S. To investorer, som er drevet af lysten til at skabe nye arbejdspladser gennem nye virksomhedsetableringer som erstatning for de mange, som i dag forsvinder til udlandet.

Peter Kjeldbjerg, som er direktør og medstifter af Nupark Innovation glæder sig over tilsagnet fra investorerne.
”Det bliver en spændende opgave, men også et stort ansvar, som vi påtager os. Vi går til arbejdet fuld af ydmyghed men i forventning om at vi har konceptet til at nå i mål”, siger Peter Kjeldbjerg.

Peter Torstensen, som er direktør i forskerparken Symbion og en af hovedkræfterne bag iværksætterprogrammet Accelerace er tilfreds med, at tilbuddet nu får ekstra fodfæste i Vestdanmark.
”Jeg glæder mig til vores nye samarbejde med Nupark i Holstebro, deres private investorer og Region Midtjylland,, som gør det muligt at få det her op at stå. Målet er at skabe flere vækstvirksomheder og med det nye partnerskab sikrer vi at både værktøjerne og kapitalen er på plads”, siger han.

Inden iværksættermillionerne kan bringes i spil, skal de sidste aftaler på plads, og konsortiet forventer at være klar til at tage imod de første ansøgninger i løbet af foråret 2012.

Læs mere om Midtjysk Iværksætterfond
Se publikationen Entreprenørskab og vækst i Region Midtjylland


Yderligere oplysninger:
Bent Hansen, regionsrådsformand
Region Midtjylland
Telefon: 4031 3707

Peter Kjeldbjerg, direktør
Nupark Innovation
Telefon: 3056 2228

Peter Torstensen, direktør
Symbion og Accelerace
Telefon: 3119 7333