Onsdag den 14. december deler hospitalsansatte i Herning T-shirts ud til pårørende på hospitalet. Det sker som et led i en kampagne, der skal klæde borgerne på til at være med til at forebygge fejl og skader i mødet med sundhedsvæsenet.


Onsdag den 14. december deler hospitalsansatte i Herning T-shirts ud til pårørende på hospitalet. Det sker som et led i en kampagne, der skal klæde borgerne på til at være med til at forebygge fejl og skader i mødet med sundhedsvæsenet.

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag. Initiativet bakkes op af centrale beslutningstagere og faglige organisationer i sundhedsvæsenet.

Hvert år udsættes mindst 100.000 patienter for fejl og komplikationer – såkaldt utilsigtede hændelser – under deres indlæggelse på danske sygehuse. Det vurderes, at det hvert år koster liv – dertil kommer mange flere sengedage og betydelige menneskelige omkostninger.

En ny kampagne ”Klædt på som pårørende” skal ruste patienter og pårørende til at være aktive og i stand til selv at gøre noget for at forebygge fejl under indlæggelse og behandling.

Fx kan den pårørende bl.a. deltage aktivt ved at gå med til samtaler, ved at lytte og spørge og ved at tjekke, at eksempelvis oplysninger om medicin er korrekt forstået. Det er noget af det, den nye kampagne gør opmærksom på.

- Vi er i bund og grund et patientsikkert hospital. Ja rent faktisk har vi så meget styr på egne regler og procedure for medicinhåndtering og hygiejne m.v. at vi i foråret 2011 fik det fornemmeste kvalitetsstempel for dette – akkrediteret uden bemærkninger!

- Det nye er, at vi i 2012 har lavet en aftale med samtlige af vores afdelinger om at iværksætte aktiviteter, der sikrer øget deltagelse af patienter og pårørende i arbejdet med at forbedre patientforløb. Derfor var det naturligt for os at flytte denne nye landdækkende kampagne ind på hospitalet, der hvor vi møder de pårørende, og hvor de pårørende møder os, siger chefsygeplejerske Ida Götke

Læs mere om kampagnen

For yderligere oplysninger
  • Chefsygeplejerske Ida Götke på tlf. 7843 8520