30-01-2012Region Midtjylland holder den 2. februar energikonference i Kulturhuset i Skanderborg. Baggrunden er Region Midtjyllands vision om, at regionens energiforsyning senest i 2025 er baseret på 50 % vedvarende energi.

Region Midtjylland har siden 2007 arbejdet fokuseret på at fremme anvendelse af vedvarende energi i regionen og herunder at støtte de erhvervs- og vækstmuligheder, som findes inden for den grønne teknologi. Det er Region Midtjyllands vision, at regionens energiforsyning senest i 2025 er dækket med 50 % vedvarende energi.

På konferencen præsenterer regionen en energiperspektivplan, der viser, at Region Midtjylland har mulighed for at nå de 50 % vedvarende energi stort set udelukkende ved brug af egne ressourcer og markedsmodne teknologier.

Opgaven med at nå de 50 % vedvarende energi er dog behæftet med store udfordringer og kan kun løftes af alle energiaktørerne i regionen i fællesskab. Derfor har Region Midtjylland indbudt alle relevante aktører i regionen til en konference torsdag den 2. februar i Kulturhuset i Skanderborg, hvor målsætninger, muligheder og udfordringer tages op til debat.

Konferencen åbnes af regionsrådsformand Bent Hansen. Steen Gade, formand for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg, giver efterfølgende en orientering om status på det igangværende arbejde med det energipolitiske forlig.

Der er tilmeldt i alt cirka 250 personer til konferencen.

  • Yderligere oplysninger om konferencen kan ses på www.ve50.dk

Pressen er velkommen til at overvære konferencen.

Flere oplysninger

  • Jørgen Krarup, udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf. 7841 1807 / joergen.krarup@ru.rm.dk