27-01-2012Nyt Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande skal skabe mere omsætning og flere arbejdspladser i yderområderne. Tre danske regioner og Ringkøbing-Skjern Kommune søger nu EU-støtte til at give centret den nødvendige power.

Fire millioner udenlandske turister holder ferie langs de danske kyster hvert år. Målt på overnatninger og omsætning er kystturisme således den ferieform, der har størst økonomisk betydning for dansk turisme, men den er også alvorligt udfordret af konkurrencen på de europæiske markeder. Derfor er der afsat midler på finansloven for 2011 til at etablere et Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande, og det glæder borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune.
”Videncentret er et vigtigt skridt på vejen mod et større fokus på kystturismen som drivkraft for arbejdspladser og vækst. Og beliggenheden i Hvide Sande kan ikke undgå at afføde spændende initiativer, som gavner vores lokale turisme”, siger Iver Enevoldsen.

EU-midler
Det er netop sammenhængen mellem projekterne ude i landet og den opsamlede viden på centret, der skal gøre det muligt for Videncenter for Kystturisme at skabe resultater.
Og den første projektansøgning er sendt, allerede før centret er åbnet. Det er en fælles ansøgning fra tre regioner og Ringkøbing-Skjern Kommune til EU – nærmere betegnet en pulje til kystturisme under strukturfondene. Projektet har et budget på 60 millioner kroner, hvoraf de 15 millioner kroner skal komme fra kredsen bag ansøgningen.
Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, er den store kontante medfinansiering udtryk for, at parterne bag projektet prioriterer kystturisme højt.
”Det gør vi, fordi kystturismen er et vigtigt middel til at skabe vækst i yderområderne. Vi er gået sammen om en ansøgning for at sikre, det nye Videncenter i Hvide Sande får power nok. Ellers kan centret ikke gennemføre en indsats, der favner hele landet og baner vej for nye samarbejder og metoder, der kan udvikle turisterhvervet på lang sigt. Det er et specielt erhverv, der er kendetegnet ved mange små virksomheder og aktører, der ikke har tradition for at samarbejde på tværs”, siger Bent Hansen.

Mere samarbejde
Den fælles ansøgning fra Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland samt Ringkøbing-Skjern Kommune får støtte fra blandt andet VisitDenmark, Dansk Erhverv, HORESTA og de regionale turismeudviklingsselskaber.
Målet med projektet er blandt andet at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Det skal bane vej for flere og bedre tilbud til udenlandske turister i tilknytning til kultur-, natur- og smagsoplevelser samt oplevelser i by- og havnemiljøer. Samtidig skal projektet sikre en større indtjening i turisterhvervet og en solid viden som grundlag for indsatsen.
”Regionerne har forskellige styrkepositioner, og det er selvfølgelig dem, som vi hver især skal videreudvikle. Men måden at arbejde på, vores videngrundlag og koblingen mellem teori og praksis er der store fordele i at være sammen om. Det er det, vi lægger op til i projektansøgningen”, siger Bent Hansen.

Billedtekst:
Strandene er ofte det, der får de udenlandske turister til at komme til Danmark. Men hvis turismeerhvervet skal udvikles, er det oplagt at tilbyde Danmarks fire millioner kystturister mange andre oplevelser, når de alligevel er her.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Iver Enevoldsen, borgmester
Ringkøbing Skjern Kommune
Telefon: 9974 1282
Mobil: 2147 3865
iver.enevoldsen@rksk.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne