23-02-2012Med Regionsrådets støtte til initiativet Madlandet i vest er det hensigten at gøre Vestjylland til kulinarisk destination. Det tætte samarbejde på tværs af fire vestjyske kommuner vil styrke mangfoldigheden af vestjyske kvalitetsprodukter til gavn for både lokale og turister.

30 vestjyske fødevarevirksomheder er med i det ambitiøse netværk Madlandet i vest, som Regionsrådet for Region Midtjylland onsdag besluttede at støtte med 1,4 mio. kroner.

Madlandet i vest er det første fødevareprojekt under den såkaldte Grøn Vækst pulje til landdistriktsprojekter, som opnår støtte. Projektet samler på ambitiøs vis små og mindre fødevarevirksomheder i netværk på tværs af de fire vestjyske kommuner Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer.

Regionsrådsformand Bent Hansen er ikke i tvivl om, at dette er et projekt, som vil føre til spændende resultater.
 
- Der er mange perspektiver i projektet – kobling mellem fødevarer og turisme, idéer til nye afsætningskanaler og fødevareoplevelser, der forhåbentlig kan styrke kendskabet til de lokale producenter og øge omsætningen. Det er den slags projekter, vi gerne vil se flere af under Grøn Vækst puljen – større tværkommunale projekter, hvor en bred kreds af aktører kan gøre en forskel, siger Bent Hansen.

Kulinarisk destination
Deltagerne i projektet vil øge synligheden af de gode vestjyske råvarer, afprøve nye forretningsmodeller for samproduktion og udviklingsfællesskaber, udvikle produktionsudstyr, der passer til håndværksbaseret produktion og sikre de rigtige kompetencer hos de deltagende virksomheder.

Ikke mindst afsætningsmulighederne i forhold til de mange turister i Vestjylland – både danske og udenlandske – er i kikkerten. Visionen er Vestjylland som kulinarisk destination.

Synlighed vigtig
- Vestjylland har mange kvalitetsfødevarer, men den enkelte virksom-hed har en udfordring i at være synlig, så kunderne kan finde den og få oplevelsen omkring produktet med, siger indehaver af Westergaards Hotel i Videbæk og formand for Regional Madkultur Vestjylland Bent Gråkjær på vegne af ansøgerne.

- Vi skal synliggøre vestjyske kvalitetsfødevarer både i og uden for Vestjylland, for først dér kan omsætningen virkelig øges. En anden stor udfordring for mindre producenter er at skaffe tid og kapital til at udvikle deres forretning. Derfor skal der være let adgang til viden, videndeling og samarbejde med andre gennem netværk. Tidsforbruget for virksomhederne i netværket skal være minimalt med maksi-mal gevinst, siger Bent Gråkjær.

Billede

Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Forslag til billedtekst: 
Projektet Madlandet i vest skal synliggøre vestjyske kvalitetsfødevarer i og uden for Vestjylland. Både danske og udenlandske turister er i kikkerten som aftagere.


Yderligere oplysninger


FAKTA

Bredt samarbejde
Mindst 30 små og mellemstore fødevarevirksomheder deltager i netværket, herunder fødevareproducenter, primærproducenter, hoteller og restauranter, oplevelsessteder m.fl. Samarbejdet omfatter også fire kommuner og fire Lokale Aktions Grupper.

Projektet bygger oven på netværkssamarbejdet og erfaringerne blandt parterne, der har samarbejdet siden 2009 – et samarbejde, som bl.a. har medført dannelsen af Regional Madkultur Vestjylland, der er et netværk under den europæiske mærkningsordning Culinary Heritage.

Madlandet i vest har et samlet budget på godt 5,7 mio. kroner og støttes med 1,4 mio. kroner fra regionen. Projektet er 2-årigt og har startdato den 1. april 2012.

Grøn Vækst puljen
Der er samlet set 26 mio. kr. til rådighed under puljen (6,5 mio. kr. fra regionen) til fødevareindsatsen.
Under puljens fødevareindsats støttes dannelse eller videreudvikling af fødevarenetværk på tværs af flere kommuner samt disse netværks arbejde med professionalisering og styrkelse af kompetenceniveauet for de små fødevarevirksomheder.