16-10-2012Hver tredje midtjyske virksomhed undlader at ansætte elever, viser undersøgelse fra Region Midtjylland. Resultatet er, at 1.700 unge lige nu står uden praktikplads og risikerer at måtte opgive deres uddannelse.

1.700 unge midtjyder må lige nu se deres uddannelse hænge i en tynd tråd, fordi de ikke kan skaffe sig en praktikplads. Og problemet vokser bare, for indtaget på uddannelsesinstitutionerne er stabilt, så der kommer hele tiden et nyt hold, der skal i praktik for at kunne blive færdige som smede, frisører, kokke, mekanikere eller andre af de mere end 100 fag, man kan uddanne sig i på regionens erhvervsskoler.
Samtidig viser en undersøgelse, som Region Midtjylland netop har foretaget, at der er et kæmpe potentiale, for hver tredje virksomhed har gennem de seneste tre år haft totalt lukket for elever. Ja, de har faktisk ikke haft nogen form for samarbejde med nogen uddannelsesinstitutioner i disse tre år.

En mulig åbning?
Hvis hver tiende af disse ville sige ja til en elev, var det akutte problem løst, og måske ligger der en åbning hos nogle af dem, viser Region Midtjyllands undersøgelse.
I hvert fald svarer 27 procent af virksomhederne uden elever ja til spørgsmålet om, hvorvidt de overvejer at indlede et samarbejde med studerende fra uddannelsesinstitutioner. 68 procent siger blankt nej, mens fem procent siger ”ved ikke”.
Undersøgelsen er foretaget blandt 500 af regionens virksomheder med 5-250 ansatte.

Appel til virksomhederne
”Det er bekymrende, at det på trods af mange gode ordninger ikke er lykkedes at forbedre praktikpladssituationen” siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.
”De unge er afhængige af denne oplæring ude i det virkelige erhvervsliv, og jeg kan kun stærkt appellere til virksomhedernes velvilje og ansvarlighed”.
Gert Schou tilføjer, at regionens aktuelle undersøgelse ganske vist handler om de private virksomheder, men at der også ligger en væsentlig opgave hos de offentlige virksomheder og institutioner.
”Jeg vil nu tage hele problematikken omkring praktikpladser op i det rådgivende udvalg. Vi er nødt til at drøfte, hvordan vi i regionen og kommunerne kan sikre, at vi tager vores del af ansvaret for de unge mennesker”, siger Gert Schou.

For meget bøvl
Men hvorfor er det, at hver tredje virksomhed ikke er med til at uddanne de lærlinge, som senere hen skal udfylde behovet for faglært arbejdskraft i hele regionen?
Det spørgsmål har Poul Erik Sørensen, praktikpladskonsulent på Mercantec og VEU-konsulent i Viborg, fået rigtig mange svar på. Han arbejder på at sluse lærlinge fra metaluddannelsen, smede- og industriteknikere, ud i virksomhederne og må i snit ringe til ti virksomheder for at få en i tale, der ikke umiddelbart afviser tanken om at få en lærling.
”Den gennemgående barriere er det bøvl, der følger med at have en lærling. Det administrative med at få hevet tilskuddet hjem, at få skolerefusionspenge og at have overskud til at lade en svend eller to følge med i lærlingens arbejde”, siger Poul Erik Sørensen.
”De synes ikke, de har ressourcer til at oplære et ungt menneske. De har et minimum af medarbejdere oven på krisen”, tilføjer han.

To i én pakke
Poul Erik Sørensen har dog også et par forslag til, hvordan den barriere kan overvindes, nemlig ved at fjerne noget af ”bøvlet”.
”Jeg tilbyder at komme ud til virksomheden og lave arbejdet med at få tilskuddene hjem, og det letter allerede en del. Men det, der virkelig ville kunne flytte noget, er at kombinere lærlinge og jobrotation. Altså at ”sælge” virksomheden en lærling og en jobrotationsmedarbejder i samme pakke. Det kunne give to ekstra hænder – dels til at dække af, når lærlingen er på skole og dels til at dække af, når svenden skal tage sig af lærlingen. Og de ville faktisk være gratis for virksomheden”, siger Poul Erik Sørensen.


Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag 


Billedtekst:1.700 unge i Region Midtjylland mangler en praktikplads, men mange virksomheder tøver med at ansætte en elev.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

Gert Schou, medlem af
Regionsrådet for Region Midtjylland
og formand for det rådgivende udvalg
for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk

Henning Tjørnelund, fuldmægtig
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1106
henning.tjoernelund@ru.rm.dk

Søren Tranberg, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2148 0844
soeren.tranberg@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne