09-10-2012Ny ansøgningsrunde for netværk og udviklingsprojekter inden for fødevarer under det midtjyske Grøn Vækst program. Der kan søges 5,6 mio. kroner.

Indtil den 17. december 2012 kan nye og etablerede fødevarenetværk søge yderligere midler til tværkommunale fødevarenetværk og tilknyttede udviklingsprojekter.
Programgruppen for Grøn Vækst programmet i Midtjylland har besluttet, at restmidlerne på minimum 5,6 mio. kroner offentlig medfinansiering skal anvendes til en ny ansøgningsrunde.

Netværkene og deres projekter kan have et geografisk fællesskab eller et fælles fagligt emne.
Der forudsættes netværk med mindst to kommuner.

For at komme i betragtning skal ansøgningen indeholde dokumentation for kommunal medfinansiering til projektet.

Læs mere