17-04-2013

Skive og Struer kommuner kan forvente støtte fra regionsrådet i deres kamp mod et depot for atomaffald. Forud for regionsrådsmødet i næste uge ønsker et enigt forretningsudvalg, at det radioaktive affald skal søges placeret uden for landets grænser.

Nej tak. Hverken Skive eller Struer Kommune skal være vært for det radioaktive affald, som igennem de seneste 60 år er opsamlet på Risø. Affaldet bør sendes til udlandet.
Det er meldingen fra regionsrådets forretningsudvalg, der således støtter Skives og Struers protest mod at huse et atomaffaldsdepot.
Sådan et depot vil ødelægge det lokale samfund og forringe mulighederne for udvikling i hele det nordvestjyske område, har de to borgmestre, Flemming Eskildsen fra Skive og Niels Viggo Lynghøj fra Struer anført.
Og regionsrådsformand Bent Hansen er enig.
”Det vil simpelthen ikke være rimeligt at belaste nogen af de seks områder i Danmark, som GEUS har udpeget, med sådan et affaldsdepot. Her i regionen vil det kunne spænde ben for den fremtidige erhvervsudvikling, ikke mindst i fødevareerhvervet, og for turisme og bosætning. Det er en beslutning, der rækker mindst 50 år frem og måske meget længere”, siger Bent Hansen med henvisning til, at det måske ikke engang er teknisk muligt at etablere et depot, der en gang for alle løser problemet. Flere af vore nabolande har valgt at bygge midlertidige depoter med en forventet levetid på 50-100 år i håb om, at man til den tid har udtænkt smartere løsninger.

Erfaring i udlandet
”Vi håber i stedet, at Sundhedsministeriet finder en placering i udlandet – flere lande har årelang erfaring med håndtering og opbevaring af den slags affald”, siger Bent Hansen.
Regionsrådets forretningsudvalg mener derudover, at det vil kræve ”et langt bedre beslutningsgrundlag”, hvis affaldet ender med at skulle deponeres et sted i Danmark.
Sagen om miljøaffaldet vil blive behandlet af det samlede regionsråd den 24. april.


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


FAKTA
GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, har udpeget seks områder i Danmark, hvor atomaffaldet fra Risø kan deponeres:
• Rødbyhavn i Lolland Kommune
• Østermarie på Bornholm
• Kertinge Mark, Kerteminde Kommune
• Hvidbjerg Thyholm i Struer Kommune
• Et område vest for Skive i Skive Kommune
• Thise i Skive Kommune