Patienter med hoftebrud, som bliver indlagt på Regionshospital Randers, kan nu komme hjem i de vante omgivelser allerede efter tre dage. Det er det korteste og mest effektive forløb, som noget hospital i Danmark kan tilbyde.
Patienter med hoftebrud, som bliver indlagt på Regionshospital Randers, kan nu komme hjem i de vante omgivelser allerede efter tre dage. Det er det korteste og mest effektive forløb, som noget hospital i Danmark kan tilbyde.

Indlæggelsestiden på tre dage er mindst fire dage kortere end før nytår. På landsplan er indlæggelsestiden i gennemsnit 7-11 dage.

Er nyt og banebrydende samarbejdsprojekt mellem hospitalet, hjemmeplejen og de praktiserende læger i og omkring Randers er baggrunden for, at patienterne kan komme hurtigere ud af sengen, sådan at risikoen for komplikationer i form af f.eks. blodpropper, nedsættes.

- Det er ikke et spareprojekt, vi har sat i gang, siger overlæge Peter Revald, ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Randers.
- Vi har søsat det nye samarbejde for at give patienterne et bedre forløb, hvor de hurtigt kommer ud af sengen og får deres hverdag til at fungere igen. Det har stor betydning ikke mindst for de ældre patienter, som i højere grad end unge risikerer blodpropper, tab af muskelmasse og liggesår, hvis de ligger længe i sengen, siger Peter Revald.

Væk med knasterne
Projektet er en del af det store klyngesamarbejde ”Sundhedsstrategisk Ledelse i det nære sundhedsvæsen”, som har Regionshospitalet Randers, de praktiserende læger plus Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner som deltagere. Projektets vision er på en række områder at udvikle bedre forløb for patienterne, ved at hjemmepleje, hospital og praktiserende læger samarbejder tæt.

Hoftepatienternes hurtigere vej gennem hospitalet er i første omgang et pilotprojekt under klyngesamarbejdet, hvor hospitalet og hjemmeplejen i kommunerne har indgået bindende aftaler om forløbet. I pilotprojektet deltager patienter fra alle fire kommuner.

Opereres indenfor seks timer
En række nye arbejdsgange på Regionshospitalet Randers er forudsætningen for, at hoftepatienterne kan komme i vigør igen på kun tre dage. Det afgørende er, at patienterne opereres inden for seks timer efter indlæggelsen. Kommer de ind om natten, bliver de opereret som de første næste morgen. Straks diagnosen er stillet, smertebehandles de med blokade og langtidsvirkende medicin med det formål, at de allerede fem timer efter operationen kan komme op at stå og måske gå.

- Som noget nyt forsøger vi at undgå at give patienterne morfin, siger overlæge Peter Revald.
- Morfinen kan gøre patienterne omtågede og svimle, og det kan være med til at forhindre, at de kommer op at stå og gå..

Allerede ved indlæggelsen tager hospitalet kontakt til patientens kommune, sådan at kommunen kan være klar med hjælpemidler og evt. hjemmepleje, når patienten kommer hjem tre dage senere.


Patienterne får indflydelse på evaluering
- Det er jo stadig et nyt projekt, så vores erfaringsgrundlag er endnu ikke så stort. Men vores oplevelse er, at patienterne er glade for det hurtige og koordinerede forløb, siger Peter Revald.

- Når pilotprojektet slutter om nogle måneder, evaluerer vi i samarbejde med patienterne, kommunerne og de praktiserende læger. Hvis resultaterne er så gode, som det tyder på på nuværende tidspunkt, vil alle patienter med akut hoftebrud fremover få det nye hurtige forløb, siger han.

Regionshospitalet Randers opererer hvert år ca. 350 patienter med akut hoftebrud.