Regionerne har i 2013 satset stort på telemedicin og patient empowerment. Danmarks borgere får nye, digitale muligheder, der styrker deres møde med sundhedsvæsenet.


Regionerne har i 2013 satset stort på telemedicin og patient empowerment.
Danmarks borgere får nye, digitale muligheder, der styrker deres møde med sundhedsvæsenet.
 
De nye muligheder er blandt andet behandling af depression over nettet, vurdering af behandlingskrævende sår over nettet og mulighed for, at patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom selv kan føre kontrol med sygdommen hjemmefra.

- Større kontrol til borgerne over eget sygdomsforløb, mindre ventetid på hospitalerne og en ligeværdig rolle i patientforløbet. Derfor satser vi på patient empowerment og telemedicin, der giver mulighed for at flytte dele af behandlingen fra hospitalet til patienternes eget hjem. Regionerne sætter sig om samme bord i Regionernes Sund-heds-it (RSI). Her arbejder vi for ensartede digitale muligheder for alle borgere på tværs af de fem regioner, siger Jens Andersen, formand for Regionernes Sundheds-it.

Med telemedicinske løsninger kan mange patienter undgå hyppige hospitalsbesøg og lang ventetid på hospitalet. Det gør hverdagen nemmere, og giver patienten mere kontrol over eget sygdomsforløb.

De største landvindinger inden for telemedicin og patient empowerment i 2013 er:

Få terapi på nettet
Cirka 200.000 danskere lider af depression, men halvdelen modtager ikke den nødvendige behandling. Det skyldes blandt andet frygt for stigmatisering fra omgivel-serne. Internetpsykiatri er et nyt og banebrydende tilbud om terapi på nettet i Danmark, som giver borgere mulighed for online-behandling og en videobaseret udrednings- og opfølgningssamtale. Og der kræves ingen henvisning fra egen læge. Selve behandlingen foregår som et hjælp til selvhjælps-program på nettet, og undervejs støttes patienten af en tilknyttet psykolog. Forsøget kører til at begynde med i Region Syddanmark, og virker det der, skal tilbuddet rulles ud i alle fem regioner.

Bedre behandling af diabetikere
Mange diabetespatienter døjer med sår, som ikke vil hele. Med telemedicinsk sårvurdering tager den kommunale sygeplejerske billeder af patientens sår hjemme hos patienten, som elektronisk deles med lægen på hospitalet gennem en webbaseret sårjournal. På den måde kan lægen foretage en vurdering og konsultation, uden at patienten behøver at møde op på hospitalet. Det sparer tid for patienten og giver hurtigere og bedre behandling. Projektet er i gang med at blive udbredt og forventes at være udbredt i alle regioner i løbet af 2015.

Få et bedre liv med KOL
Patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) får nu mulighed for at måle og følge op på deres sygdom i eget hjem. Patienterne får en monitor, en iltmåler og et blodtryksapparat, så de selv kan føre kontrol med sygdommen. Patienternes målin-ger deles elektronisk med hjemmeplejen, den praktiserende læge og hospitalet, så sundhedspersonerne kan følge med i symptomernes udvikling og indkalde patienten, når det er nødvendigt. Det giver øget livskvalitet og tryghed hos patienten, færre indlæggelser og kortere indlæggelsestid på hospitalet. Projektet, Telecare Nord, til-bydes til at begynde med til ca. 1.500 KOL-patienter i Region Nordjylland. Hvis pro-jektet fungerer efter hensigten, udbredes tilbuddet til resten af Danmark, så KOL-patienter over hele landet får de samme digitale muligheder for at få et bedre liv med KOL.

Patienthåndbogen på mobilen
Danmarks største online sygdomsleksikon, Patienthåndbogen, er meget populær på sundhed.dk, og udkom i november 2013 som app til mobilen. Patienter kan nu læse om og se illustrationer af deres sygdom på smartphonen, når som helst og hvor som helst. Patienthåndbogen opdateres løbende. Alt indhold er skrevet af en læge med viden inden for det specifikke område i samarbejde med en praktiserende læge. Pati-enthåndbogen er det sted på internettet, hvor man som borger kan finde troværdig og opdateret viden om sygdomme og deres behandling. På den måde får man bedre mulighed for at forberede sig til mødet med lægen og større tryghed i behandlingen. Regionerne, sundhed.dk og Lægeforeningen står bag lanceringen. App’en kan hentes fra App Store eller Google Play.

Akuthjælp på mobilen
Regionerne lancerede også en gratis akuthjælp-app, som giver overblik over borger-nes muligheder for akuthjælp i hele landet. App’en giver blandt andet et overblik over åbningstider og tilbyder kørselsvejledning til nærmeste skadestue og akutmod-tagelse, apotek, tandlægevagt og psykiatrisk hjælp – og der er også mulighed for at ringe direkte op til akuthjælpen via app’en.

En aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet
Regionerne arbejder også med patient empowerment og telemedicin på andre om-råder. Fx vil regionerne på udvalgte områder give borgerne mulighed for selv at booke og ombooke aftaler med hospitalet, så borgeren kan få en mere aktiv rolle i eget sygdomsforløb. Regionerne gennemfører pilotprojekter af bookingsystemer i alle fem regioner. Erfaringerne skal munde ud i anbefalinger til, hvor og hvordan regionerne fremadrettet kan stille digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne.

Yderligere information
Mikkel Schou-Nielsen, porteføljerådgiver, Regionernes Sundheds-it
Telefon: 31 31 79 13
Mail: msn@regioner.dk

Om RSI
Regionernes Sundheds-it (RSI) blev dannet i 2010 og er regionernes fælles organisation for samarbejde om sundheds-it. RSI aftaler løbende nye pejlemærker for regionernes samarbejde på sundheds-it-området. Senest i maj 2013 vedtog regionerne 15 nye pejlemærker for sundheds-it i perioden 2014-16. Du kan læse mere om RSI på www.r-s-i.dk