Der bliver færre og færre patienter med nyopstået hjerte-karsygdom på Region Midtjyllands hospitaler. Samtidig stiger patienternes overlevelse efter hjerteinfarkt og slagtilfælde markant.


Der bliver færre og færre patienter med nyopstået hjerte-karsygdom på Region Midtjyllands hospitaler. Samtidig stiger patienternes overlevelse efter hjerteinfarkt og slagtilfælde markant.

Det viser nye tal fra Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Også for de store kræftsygdomme er chancerne for at overleve klart bedret. En konsekvens er, at flere borgere nu må leve med en alvorlig eller kronisk sygdom.

Overlevelsen er steget markant for stort set alle sygdomme i Region Midtjylland. Det er den opløftende konklusion på en undersøgelse af forekomsten og dødeligheden af alvorlige hjerte-karsygdomme og kræft behandlet på de midtjyske sygehuse.

Bag undersøgelsen står AUDEO enheden for sygdomsmonitorering ved Aarhus Universitet og Region Midtjylland, og blandt de nye tal er, at

-patientoverlevelsen ved hjerteinfarkt er steget fra en 30-dages dødelighed på 18 procent i år 2000 til kun 10 procent i år 2012.

-forekomsten af nye tilfælde er faldet med 35 procent i samme periode, når man tager højde for den stigende gennemsnitsalder i regionen.

-for patienter med apopleksi (slagtilfælde) er 30-dages dødeligheden 12 procent nu mod 15 procent for 12 år siden, og sygdomsforekomsten er samtidig reduceret med 25 procent. Billedet for nye indlæggelser med hjertesvigt er det samme.

For fire af de største kræftsygdomme - brystkræft, prostatakræft, tarmkræft, og lungekræft - er 1-års overlevelsen også steget markant i Regionen. Her er billedet dog, at forekomsten af nye tilfælde har været uændret eller stigende over tid. For alle de undersøgte sygdomme gælder, at antallet af borgere, der lever med en tidligere sygdom (prævalensen), er steget.

-Det ser ud til at både den forebyggende og behandlingsmæssige indsats har haft effekt, siger Henrik Toft Sørensen, professor i klinisk epidemiologi ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, der er ansvarlig for den nye store undersøgelse.

Han peger på, det er vigtigt for sundhedsvæsenet at følge resultaterne tæt. – Ellers har vi ingen sikkerhed for, at de store indsatser i både forebyggelse og behandling har det rigtig fokus, siger han.

Sund livsstil og forebyggelse betyder noget
At forekomsten af hjerte-karsygdomme er faldende i Danmark, har været kendt et stykke tid. Sundere livsstil især i form af mindre rygning i befolkningen er vigtig, lige som bedre forebyggende behandling med hjertemagnyl, blodtryksmedicin og kolesterolsænkende statiner betyder noget. Samtidig er den akutte behandling af blodpropper i hjerte og hjerne forbedret betydeligt over tid.

Dette gælder også kvaliteten af kræftbehandlingen, som der er investeret meget i gennem de sidste ti år.

-Bedre forebyggelse og diagnostik har muligvis også medført for nogle kræftsygdomme, at de sygdomstilfælde, der ses på sygehusene i dag, er mildere end for nogle år siden. Dette gælder i særlig grad kræftsygdomme som brystkræft og prostatakræft, som der findes screeningsmetoder til at opdage i tidlige stadier, hvor sygdommen kan helbredes.

Det bliver meget spændende at følge udviklingen de kommende år med henblik på, om tendenserne fortsætter, siger Henrik Toft Sørensen.

Regionsrådsformand Bent Hansen lægger vægt på, at det er vigtigt at få viden om, hvordan de mange initiativer på sundhedsområdet virker.

- Og så er det jo positivt at kunne konstatere, at udviklingen går den vej, vi ønsker. Vi er vidne til effekten af rigtig mange menneskers indsats for at forbedre sundheden i Danmark. I denne uge har vi fx sat et nyt screeningsprogram for tarmkræft i søen. Det er den slags indsatser, der tilsammen giver danskerne et både bedre og længere liv, siger Bent Hansen.


Yderligere oplysninger

  • Henrik Toft Sørensen, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling / hts@dce.au.dk / tlf. 8716 8215 / 5168 0555
  •  
  • Reimar W. Thomsen, overlæge, ph.d. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling / rwt@dce.au.dk / tlf. 8716 8403 / 2018 2890