Dansk Miljørådgivning A/S kan fandt kun almindeligt husstøv i venteværelse, mistænkt for skimmelsvamp.


"De påviste skimmelsvampetyper er alle normalt forekommende i almindeligt husstøv". Sådan sammenfatter Dansk Miljørådgivning A/S kontrolmålingen for skimmelsvamp på Regionshospitalet Silkeborg.

Dansk Miljørådgivning A/S har besøgt et venteværelse på Regionshospitalet Silkeborg, for at undersøge, om der er spor efter skimmelsvampe.

Firmaet kan i sin kontrol ikke konstatere opfugtning i tagkonstruktionen, ligesom der ikke er synligt vækst eller mislugt i loftet. Prøver udtaget i loftkonstruktionen påviser ikke skimmelsvampe vækst eller sporeforekomster med betydning for indeklimaet, ligesom der i indeklimaet i venteværelse ikke kan påvises skimmelsvampespore af betydning for indeklimaet.

De påviste skimmelsvampetyper er alle normalt forekommende i almindeligt husstøv.


Opdateret 04/07/2014

Afsluttende måleresultater

På baggrund af nedenstående - og tidligere offentliggjort dokumentation - betragter Region Midtjylland spørgsmålet fuldt belyst.