Bussen er en del af 67 procent af alle rejser med kollektiv trafik i Danmark. Øst for Storebælt er der i høj grad tale om ture, hvor tog og bus kombineres, mens busserne har en større selvstændig rolle i Vestdanmark.
Bussen er en del af 67 procent af alle rejser med kollektiv trafik i Danmark. Øst for Storebælt er der i høj grad tale om ture, hvor tog og bus kombineres, mens busserne har en større selvstændig rolle i Vestdanmark.

Det viser en analyse, Danske Regioner har fået foretaget på baggrund af et udtræk fra DTU’s Transportvaneundersøgelse. Det skriver magasinet REGIO.

De rejsende i Region Midtjylland og Region Nordjylland er meget afhængige af busser: over 80 procent af alle rejser med kollektiv trafik i disse regioner involverer busser, mens det tilsvarende tal i Region Hovedstaden og Region Sjælland er under 60 procent.