Ortopædkirurger på Aarhus Universitetshospital tilbyder patienter med en amputeret finger en ny form for protese, der sidder fast direkte på knoglen. Den første patient med en indsat fingerprotese er nu færdigbehandlet, og resultatet er tilfredsstillende.


Krista Simonsen lægger strikketøjet fra sig og går ud i køkkenet, hvor hun hælder lidt mælk op fra en mælkekarton. En sjat vand bliver tørret op med en karklud, som hun vrider op ved vasken.

- Jeg skal huske at tage gummihandsker på, når jeg arbejder med vand, men det er nemt at glemme, fordi protesen er blevet en naturlig del af mig, siger Krista Simonsen og forklarer, at hun også kan vågne om morgenen og opdage, at hun har sovet med sin kunstige tommelfinger.

Hverken strikketøjet, mælkekartonen, karkluden eller mange andre dagligdags opgaver kunne den 55 årige vestjyde fra Tim ved Ringkøbing klare længere, da hun for nogle år siden fik amputeret venstre tommelfinger som følge af en aggressiv, men godartet knoglesvulst. Med to år uden tommelfinger oplevede Krista Simonsen, hvor stor betydning netop den finger har for håndens funktioner. I dag bruger hun - takket være en kunstig tommelfinger - stort set den handicappede hånd som før amputationen.

Begyndte med benproteser

Krista Simonsen afprøver en ny form for kunstig finger - en såkaldt osseointegreret protese (OI protese). Protesen er fastgjort direkte på håndrodsknoglen ved hjælp af en gevindcylinder – en form for skrue – der er opereret ind i hånden og herefter har vokset sig solidt fast i knoglen. På cylinderen, der stikker lidt ud af knoglen og gennem huden, skruer Krista Simonsen om morgenen den kunstige finger fast ved hjælp af en lille Umbraco nøgle.

Kirurgerne, overlæge Klaus Kjær Petersen og overlæge dr.med. Peter Holmberg Jørgensen, Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har indført teknikken i Danmark og opererede de første proteser ind i 2011. I første omgang var det benproteser til lårbens-amputerede patienter, der af forskellige grunde ikke kan bruge de traditionelle hylsterproteser, som fastgøres på den resterende del af låret. Det kan fx være fordi, der er så lidt tilbage af lårbenet, at det er vanskeligt at fastgør hylsteret omkring låret.

Indtil nu har de to kirurger opereret 24 lårbensamputerede patienter. I foråret 2013 begyndte teamet også at anvende tilsvarende teknik på arme og fingre.

Langvarigt behandlingsforløb

Patienterne, som tilbydes en OI protese, skal opfylde nogle betingelser, for at få protesen. Man må fx ikke være ryger og heller ikke lide sygdomme, som hæmmer knoglehelingen. Man skal også være omhyggelig med hygiejnen, fordi der er en risiko for infektion, når man opererer et fremmedlegeme ind i kroppen og lader det stikke ud gennem huden.

Behandlingsforløbet tager tid, og Krista Simonsen er den første patient med en fingerprotese, der nu er færdigbehandlet. 

For lårbensamputerede strækker behandlingen sig sædvanligvis over et år, fordi operationen foregår i to stadier med seks måneders mellemrum. Den indopererede del skal gro helt fast, før man kan sætte den ydre på og begynde at belaste den. Derefter følger tilpasning og træning.

- Vi har fulgt patienterne tæt og meget spændt. Man skal sikre sig, at de indvendige protesedele er vokset sikkert fast i knoglen, og at der ikke kommer betændelse. Med få undtagelser er det forløbet tilfredsstillende, Nu kan vi sige til patienterne, at vi har et muligt alternativ til den udvendige hylsterprotese, når det er nødvendigt. Og vi har for første gang et tilbud om indsættelse af protese til finger-amputerede, siger overlæge Klaus Kjær Petersen.

FAKTA om OI protesen

Osseointegrations protesen (OI protese) er et implantat, som er forankret direkte i patientens knogle med en titatniumskrue og en monteringsnøgle, som stikker ud gennem huden.

På monteringsnøglen kan man nemt klikke den ydre protese fast.

Yderligere information

  • Overlæge Klaus Kjær Petersen, tlf. 2094 6728
  • Overlæge, dr.med., Peter Holmberg Jørgensen, tlf. 2264 5693
    Mail: auh.oi@rm.dk


Video med Krista Simonsen
Se en kort video med Krista Simonsen, der demonstrer sin kunstige finger