18-08-2014

Kapitalrejsning med effekt – helt nye tal viser, at Region Midtjyllands kapitalcoach-ordning har hjulpet med at finde 67 mio. kr. i kapital til midtjyske iværksættere i perioden 2011 til 2013.

De 67 mio. kr. er tilført 24 virksomheder, der har gennemført et kapitalcoachforløb; et forløb, hvor virksomhederne alle har fået bevilliget en såkaldt kapitalcoach; en coach, hvis opgave det er at gøre iværksætterne bedre i stand til at opsøge investorer, banker m.fl. og i sidste ende coache iværksætterne, så de bliver bedre til at finde og få tilført kapital til deres virksomheder mhp. at vækste.

Den kontante effekt af kapitalcoachforløbene afspejles i nye tal som Væksthus Midtjylland netop har offentliggjort.

Formand for Vækstforum Midtjylland, Bent Hansen, ser flere positive tendenser i tallene:

- Vi ved nu med sikkerhed, at den risikovillige kapital stadig er tilgængelig og har samtidig afklaret, at uddannelse - coaching - af iværksætterne, så de bliver bedre til at sælge deres idé og ikke mindst de økonomiske aspekter i den, er en meget afgørende faktor.


Forbindelser over grænser

En af de virksomheder, der har haft gavn af et kapitalcoachforløb, er ClearView Trade ApS, der har udviklet en IT-platform til virksomheder, der handler på tværs af grænser. Platformen hjælper virksomheder med at klare international handel fra ordre til faktura, og ordne samtidige de elektroniske tolddokumenter. ClearView Trade kan sammenlignes med LinkedIn, idet man hurtigt og nemt kan skabe forbindelse til sine forretningspartnere over hele verden ved at sende en invitation.

Morten Øllgaard er administrerende direktør i ClearView Trade ApS, og for ham har hele kapitalcoachingprocessen været meget værdifuld:

– Vi har fat i et koncept der har et globalt potentiale, men det kræver kapital at udvikle konceptet og komme i markedet. Da jeg startede kapitalcoach forløbet, havde jeg ingen ide om, hvordan vi skulle fremskaffe midlerne til at komme i markedet. I dag har vi fået tilsagn på, at vi får tilført over DKK 6 mio., dette var ikke lykkedes uden min kapitalcoach som guidede mig gennem processen fra start til slut.

– Som iværksætter er det en fantastisk følelse at have penge til at kunne realisere den gode ide, men det jeg lærte forløbet er næsten ligeså meget værd, for det kan bruges i tiden fremover, når ClearView Trade skal vækste yderligere, slutter Morten Øllgaard fra ClearView Trade.


Kapitalcoach-ordningen har i perioden 2011 til 2013 kostet Region Midtjylland knap 1.5 mio. kr.


Fakta om STARTmidt Accelerator:
STARTmidt Accelerator er Region Midtjyllands store iværksættersatsning og Danmarks største sammenhængende iværksætterindsats.

Projektet indeholder forskellige udviklings- og rådgivningstilbud - både individuelle og kollektive - til iværksættere med et vækstpotentiale. Aktiviteterne i programmet kommer hele vejen rundt om de nyetablerede virksomheder, uanset hvor i udviklingsfasen de befinder sig. Blandt programmets hovedaktiviteter er rådgivningspakker, der tilbyder målgruppen medfinansiering til køb af specialiseret vækstrådgivning.

Ligeledes udgør "Investor readiness" forløbene, herunder kapitalcoachforløbene er en vigtig del af programmet. Af øvrige elementer kan nævnes:

– Vækstgrupper

– Netværk for iværksættere, herunder Plato-forløb

– Fokuseret erhvervsservice i samarbejde med kommunerne i region Midtjylland

– Kompetenceudvikling af konsulenter i erhvervsfremme systemet


Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S), 4031 3707
  • Afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland, 7841 0000, bent.mikkelsen@rm.rm.dk,
  • Direktør Morten Øllgaard, moe@clearviewtrade.com, 5353 7666
  • Udviklingschef Anna Maria Sønderholm, 2099 1709, ams@vhmidtjylland.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på: www.rm.dk/politik/regionsrådsmedlemmer