19-08-2014

Vækstforum i Region Midtjylland har vedtaget en ny handlingsplan for 2015. Man har valgt at satse på regionale styrkepositioner indenfor energi og miljø, fødevarer, velfærdsinnovation og turisme.

Dertil kommer en satsning på generelle vækstdrivere indenfor uddannelse og kompetenceudvikling, innovation og forretningsudvikling, samt iværksætteri.

Handlingsplanen, der blev vedtaget på Vækstforums møde tirsdag den 19. august, tager udgangspunkt i Vækstforums samlede strategi frem mod 2020. Den bygger også på Region Midtjyllands vækstpartner-skabsaftale med Regeringen.

Handlingsplanen er et-årig, idet Vækstforum og regionsrådet i løbet af 2014 og 2015 udarbejder en ny samlet regional vækst- og udviklingsstrategi for 2015-2030, som derefter skal danne grundlag for en ny erhvervsrettet handlingsplan for 2016-2020.

De vedtagne initiativer skal åbne for forslag til en ansøgningsrunde, der kan godkendes på Vækstforums møde den 28. oktober i år, så operatører kan være klar til årsskiftet 2014/2015.

De nye initiativer vil blive annonceret løbende på Vækstforums hjemmeside under de 8 indsatsområder 

Initiativernes finansiering forventes at ske såvel via regionale erhvervsfremmemidler som via EU Regionalfond og EU's socialfond.

EU Strukturfonde i Danmark – perioden 2014-2020
EU-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale med Kommissionen om indsatsen i 2014-2020 under bl.a. Danmarks to strukturfondsprogrammer for Regionalfonden og Socialfonden. Efterfølgende er begge programmer ligeledes godkendt.

Vækstforum i Region Midtjylland har i perioden 2014-2020 mulighed for at indstille projekter til regional- og socialfonden for i alt knap 400 mio. kr., fordelt med 195.731.147 kr. til regionalfonden og 204.238.462 kr. til socialfonden.

Regionalfondsprogrammet er inddelt i fire prioriteter:

  1. Styrkelse af innovation i SMV’er
  2. Forbedre SMV’ers konkurrenceevne
  3. Energi- og ressourceeffektive SMV’er
  4. Bæredygtig grøn byudvikling (ikke indstilles af Vækstforaene)

Socialfonden er ligeledes inddelt i fire prioriteter: 

  1. Iværksætteri og jobskabelse
  2. Mobilitet på tværs af landegrænser (ikke indstilles af Væsktforaene)
  3. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse
  4. Uddannelse

Programmerne kan læses her: www.regionalt.dk 

  • Gete Villefrance, EU-konsulent, Sekretariat for Regional Udvikling, villefrance@ru.rm.dk, tlf. 7841 1513 
  • Pia Fabrin, vicekontorchef, Sekretariat for Regional Udvikling, Pia.Fabrin@ru.rm.dk, tlf. 7841 1103