Regionsrådsformand Bent Hansen både klippede og gravede på Regionshospitalet Randers torsdag eftermiddag.
Regionsrådsformand Bent Hansen både klippede og gravede på Regionshospitalet Randers torsdag eftermiddag.

Ved en reception med ca. 100 deltagere fra regionsrådet, kommunerne i hospitalets optageområde med Randers' borgmester Claus Omann Jensen i spidsen samt samarbejdspartnere og akutafdelingens personale blev første fase af det nye akuthus indviet. I samme åndedrag tog Bent Hansen første spadestik til næste fase af byggeriet.

Patienten i centrum
Det nye byggeri skal skabe rammerne om Region Midtjyllands akutplan, som udmønter Sundhedsstyrelsens strategi for et styrket akutberedskab.

Regionsrådsformand Bent Hansen sagde bl.a. i sin tale:
- Med akutmodtagelsen her i Randers er der ikke bare tænkt på de faglige hensyn, men også på patienternes behov for sammenhæng og for at være i et imødekommende miljø, der tager hensyn til den enkelte. Dermed understøtter dette byggeri regionens mål om et sundhedsvæsen med patienten i centrum.

Akutbygningens første fase indeholder 5250 kvm. i to plan. I byggeriet findes Akutmodtagelsen med 11 undersøgelsesstuer og Akut Sengeafsnit med 19 senge.

Borgmester Claus Omann Jensen fra Randers takkede i sin tale regionsrådet for, at Regionshospitalet Randers har en så central placering i regionens strategi på sundhedsområdet. Han understregede, at hospitalet har stor betydning for Randers som kommune og for borgerne både i og udenfor kommunen.

Hvad er det nye?
Med den nye akutmodtagelse på Regionshospitalet Randers har patienten én indgang til hospitalet, uansat hvad man fejler. Akut syge børn og ortopædkirurgiske patienter kommer dog først ind via den nye akutafdeling, når næste fase af byggeriet er klar i 2016.

På samme måde har praktiserede læger, vagtlæger og ambulancelæger én indgang til hospitalet via Hospitalsvisitationen.

Målet er, at patienten indenfor den første time tilses i Akutafdelingen af en speciallæge, og at der indenfor fire timer er lavet en behandlingsplan.

I den nye akutafdeling findes alt moderne udstyr, f.eks. mulighed for ultralydsscanning og hjertescanning, sådan at patienten kan undersøges hurtigt.

- Vi glæder os til at tage de nye topmoderne faciliteter i brug, siger Tommy Midtgaard Jensen, ledende overlæge på Akutafdelingen.

- Vi vil fortsat arbejde målrettet på at sikre vores patienter en optimal og sikker modtagelse og en hurtig udredning og behandling.

Den nye bygning er udsmykket af kunstnerne Peter Holst Henckel og Mikael Mørk med temaet liv og håb.

Regionshospitalet Randers er akuthospital for ca. 232.000 indbyggere i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs. Når byggeriets fase 2 er klar i 2016 flyttes lægevagt, skadestue, traumemodtagelse, børnemodtagelse og ortopædkirurgiske patienter til det nye byggeri.