23-09-2014

Når en række danske politikere torsdag mødes i Bruxelles for at tale om, hvordan EU kan skabe vækst for Danmark, vil Region Midtjyllands blomstrende bioenergi-industri være på tale. Som en af syv foregangsregioner i bioøkonomi kan Region Midtjylland forhåbentlig påvirke den europæiske lovgivning på området, siger regionsrådsforand Bent Hansen.

 
Der forskes på Aarhus Universitet, udvikles på Teknologisk Institut og AgroTech, og arbejdes på Bigadan og en lang række andre virksomheder i Midtjylland. De er alle sammen fokuseret på den såkaldte 2. generations biomasse. Kort sagt handler det om at fremstille bioethanol - altså brændstof - fra gylle, affald og restprodukter fra fødevareproduktionen.
”Der har været tale om bioethanol i mange år, men indtil nu har det handlet om at fremstille bioethanol fra afgrøder. Den metode har stærke begrænsninger, fordi produktionsomkostningerne er høj, og fremstilingen kan hurtigt true balancen i biodiversitet og verdens madforsyninger,” fortæller Lars Holte Nielsen, direktør for Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, CDEU. Kontoret har været med til at få Europa-Kommissionens øjne op for potentialet i bioøkonomi i Midtjylland og er vært for dagens seminar om hvordan EU kan bidrage til at skabe vækst i Danmark.

EU-støtte til Maabjerg
Region Midtjylland er langt fremme ift. at udnytte biologiske restprodukter til energiproduktion. Et eksempel er Maabjerg Energy Concept, der styrer mod en fuldskalaproduktion af 2. generations bioethanol og som for nylig har fået tilsagn om 290 mio. kroner i EU-støtte under NER300-programmet i form af en driftsgaranti. Planen er årligt at producere 80 millioner liter bioethanol og 50 millioner kubikmeter biogas, hvoraf en stor del vil blive forarbejdet til samme kvalitet som naturgas, samt el og fjernvarme svarende til forbruget i 25.000 husstande.
Derfor håber politikere som Region Midtjyllands formand Bent Hansen (S) på at bruge status som europæisk foregangsregion på bioøkonomi til at påvirke Kommissionen og Europa-Parlamentet og dermed den europæiske lovgivning på området.
”Hvis vi skal sikre den bedste udnyttelse af vores ressourcer, skal lovgivningen understøtte, at vi trækker de mest værdifulde stoffer ud af biomassen til eksempelvis medicin og ingredienser først, og derefter det, der kan anvendes til fødevarer og foder. Dermed sikrer vi, at kun de mindst værdifulde dele bruges til energiformål. Her i regionen er vi allerede langt med at udvikle systemer til produktion og anvendelse af denne 2. generations biomasse, så vores virksomheder vil stå stærkt i konkurrencen,” siger Bent Hansen, som er i blandt paneldeltagerne i Bruxelles.

Alle virksomheder og institutioner nævnt ovenfor er tilgængelige for billeder og sync. I Bruxelles er Lars Holte Nielsen tilgængelig før eller under arrangementet og kan hjælpe med kontakt til dem.

Flere oplysninger:
 
Lars Holte Nielsen, direktør
CDEU.
Telefon: 32 486 17 69 58
lhn@centraldenmark.eu