Region Midtjylland sender flere og flere breve til patienterne digitalt. Allerede nu sender regionen 24.000 digitale breve om måneden til patienterne, og over halvdelen af de midtjyske borgere er tilmeldt en digital postkasse.

Alt nyt skal selvfølgelig læres - og for patienterne betyder det, at de skal vænne sig til at tjekke deres digitale postkasse.

Se video, hvor nyre- og gigtpatient, og formand for Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland, Birgit Hagen, fortæller om sine erfaringer med digital post fra regionen.

 

 

Fakta

  • 15. maj begyndte hospitalerne i Region Midtjylland at sende posten digitalt.
  • Det drejer sig først og fremmest om indkaldelsesbreve fra hospitalerne. 
  • Status er nu, at ca. 35 pct. af brevene fra hospitalerne bliver sendt digitalt. 
  • I uge 28 var 51,9 pct. af borgerne i Region Midtjylland tilmeldt digital post fra det offentlige 
  • Det svarer til ca. 24.000 breve om måneden. Nogle patienter får flere breve, så det drejer sig om færre patienter.
  • En af de store forhindringer for at sende flere breve digitalt er, at spørgeskemaerne endnu ikke er digitale. Efter planen bliver spørgeskemaerne også digitale i løbet af efteråret. 
  • De patienter, som modtager digital post for første gang får samtidig et brev med ”almindelig post” som fortæller dem, at de har fået digital post fra Region Midtjylland i deres digitale postkasse. 
  • Hvis vi ser bort fra sommer-ugerne, sender Region Midtjylland omkring 2.200 sådanne ”adviseringsbreve” om ugen. Dvs. der er 2.200 ”nye” patienter, der får digital post fra Region Midtjylland for første gang. 
  • Læs mere om digital post i Region Midtjylland på:digital.rm.dk
  • Læs mere om Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland

Flere informationer