16-12-2014


De midtjyske virksomheder oprettede 24.000 job i perioden 2010-13, og det er flere, end der blev nedlagt. Bag tallene ligger en historie om en betydelig omstilling i industri og landbrug, vækst i servicefagene samt en generel opkvalificering af arbejdsstyrken. 

Der er en god og en dårlig nyhed om det midtjyske erhvervsliv i de forløbne tre-fire år. Den dårlige er, at virksomhederne måtte nedlægge godt 23.000 fuldtidsstillinger. Den gode er, at de i samme periode oprettede knap 24.000 nye job og er blevet i stand til at producere og eksportere betydeligt mere. 

De nye job findes især i serviceerhvervene som information og kommunikation samt erhvervsservice. 
Det fremgår af en landsdækkende undersøgelse af bevægelserne på jobmarkedet. Undersøgelsen er udført af Region Syddanmark og udgives af de fem regioner i fællesskab. 
”Tallene afslører en stor dynamik ude i virksomhederne. Men undersøgelsen viser også, at de nye job generelt kræver andre og flere kompetencer hos medarbejderne end de nedlagte job”, siger Bent Hansen, formand for Regionsrådet og Vækstforum i Region Midtjylland. 

Fokus på kompetenceudvikling 
Han tilføjer, at Region Midtjylland helt fra starten i 2006 har haft fokus på at sikre virksomhederne adgang til kvalificerede medarbejdere. Ikke mindst ved at efteruddanne dem, der er blevet ledige og ikke har særlig gode chancer for igen at komme i arbejde med deres nuværende kompetencer. 
Således har flere end 2.500 midtjyder foreløbig været igennem et af regionens tilbud om kompetenceudvikling, og yderligere 500 ventes at følge trop i 2015. 
”Udviklingen er gået særlig stærkt her i regionen, fordi industrien fylder meget her. Industrierhvervet skal hele tiden kunne matche konkurrencen fra udlandet og er blevet presset på produktiviteten”, siger Bent Hansen. 
Samlet set beskæftiger det midtjyske erhvervsliv 20.000 flere fuldtidsansatte nu end i 1996, viser undersøgelsen. 

Internationalisering
Region Midtjylland har også på andre måder støttet virksomhedernes internationale konkurrenceevne – eksempelvis via programmet GLOBALmidt, som kobler små og mellemstore virksomheder og iværksættere med videnressourcer. 
Således kan virksomheder deltage i eksportfremstød, få individuel hjælp til eksportstart, få kontakt til udenlandske samarbejdspartnere med videre. 
For nylig er de regionale virksomhedsudviklingsprogrammer for andet år i træk blevet vurderet i forhold til deres effekt ude i virksomhederne. Konklusionen er for Region Midtjyllands vedkommende, at de har givet anledning til øget beskæftigelse på ca. 5.000 medarbejdere i de midtjyske virksomheder. 
Samlet set beskæftiger det midtjyske erhvervsliv 20.000 flere fuldtidsansatte nu end i 1996. 


Se hele undersøgelsen